กระดานสนทนาเว็บไซต์ ศิษย์หลวงพ่อกวย

โชว์พระเครื่อง วัตถุมงคล เกจิอาจารย์สายชัยนาท => โชว์พระเครื่อง วัตถุมงคล เกจิอาจารย์สายชัยนาท ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:40:44 pm

หัวข้อ: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:40:44 pm
                                                               ประวัติพระครูวิจิตรชัยการ
                                                              (หลวงพ่อเคลือบ โกสลฺโล)
                                                 วัดบ่อแร่ธรรมเจริญศรี อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
      พระครูวิจิตรชัยการ (หลวงพ่อเคลือบ โกสลฺโล) มีนามเดิมว่า เคลือบ นามสกุล เกศประทุม เกิดเมื่อวันจันทร์ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๒ ตรงกับวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๓๒ ณ บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พื้นเพเดิมบรรพบุรุษของท่านเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี (สังเกตจากนามสกุลของท่านที่มีคำว่า “ประทุม”เป็นสร้อยอยู่ด้วย ซึ่งเชื่อมโยงกันกับชื่อเดิมของจังหวัดคือ “ประทุมธานี” )แล้วจึงโยกย้ายมาอยู่ที่บ้านบ่อแร่นี้ในภายหลัง บิดาของท่านชื่อ ทัพ มารดาชื่อ คล้าย ( สำหรับมารดาของท่านนั้นเล่าลือกันว่าเมื่อครั้งยังเป็นสาวเป็นหญิงที่มีผิวพรรณผุดผ่องและมีรูปโฉมงามที่สุดในบรรดาสาวชาวบ้านในพื้นบ้านทางแถบนี้ ) มีพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น  ๖ คน โดยเรียงรายชื่อตามลำดับได้ดังนี้
   ๑.นายสระ เกศประทุม
   ๒.นายบุญ  เกศประทุม
   ๓.นางกาหลง   
   ๔.พระครูวิจิตรชัยการ (เคลือบ โกสลฺโล)
   ๕.นายแต๋ว  เกศประทุม
   ๖.นางเป้า
    หลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัย ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาว่า สมัยเมื่อท่านยังเป็นเด็ก ท่านมักจะมาเลี้ยงควายในป่า ซึ่งเป็นบริเวณวัดอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นประจำ เมื่อปล่อยควายแล้วท่านก็จะทำการถากถางป่า ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นป่ารกชัฎ เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่เบียดเสียดกันอยู่อย่างหนาแน่น มีเพียงกุฏิมุงแฝกอยู่แค่ ๒-๓ หลัง คนแก่ในสมัยนั้นถามท่านว่า “ถางไปทำไมล่ะเคลือบ” ท่านตอบว่า “โตขึ้นฉันจะสร้างวัดจ๊ะ” ใครได้ยินได้ฟังก็อดนึกขำในใจไว้เสียไม่ได้  ไม่มีใครคาดคิดว่า นั่นจะเป็นปณิธานอันแน่วแน่ของเจ้าอาวาสองค์สำคัญที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชน และเป็นปฐมาจารย์ผู้วางรากฐานทั้งทางด้านศาสนวัตถุและศาสนธรรม ให้แก่วัดบ่อแร่ธรรมเจริญศรีไว้อย่างแน่นหนา อีกทั้งยังเป็นร่มโพธ์ร่มไทรใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาเป็นร่มบุญร่มบารมีคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมให้แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสาระทิศ อันหาที่จะประมาณมิได้
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:46:25 pm
ด้วยอุปนิสัยใฝ่ในทางธรรม ชีวิตในวัยหนุ่มของท่านจึงแตกต่างจากหนุ่มวัยฉกรรจ์โดยทั่วไป มิได้มีความคึกคะนองโลดโผนและฝักใฝ่ในอิตถีเพศเฉกเช่นหนุ่มวัยเดียวกัน ไม่มีความยินดีในวิถีชีวิตตามแบบฆราวาสวิสัย นับวันจิตใจของท่านยิ่งโน้มเอียงไปสู่เพศบรรพชิต  เมื่ออายุได้เกณฑ์บวชท่านจึงเข้าอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๒ ณ อุโบสถวัดหนองจิก ในคราวจัดงานผูกพัทธสีมา โดยมีพระครูอุทานธรรมนิเทศ (ใจ คังคสโร) วัดมณีธุดงค์(ทุ่งแก้ว) จ.อุทัยธานี เป็นพระอุปัฌชาย์ พระอธิการยอด วัดหนองจิกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ (สำหรับพระครูใจ ภายหลัง
ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็น“พระสุนทรมุนี” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดอุทัยธานีรูปที่ ๓ ต่อจากเจ้าคุณเจี้ยม  วัดเขาโคกโคและเจ้าคุณจัน วัดโบสถ์ )เมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์แล้วได้รับฉายาในทางพระพุทธศาสนาว่า “โกสลฺโล”อันมีความหมายว่า “ผู้มีปัญญาอันแยบคายขจัดได้เสียซึ่งรากเหง้าแห่งอาสวะกิเลสทั้งปวง”
หลังจากอุปสมบทแล้วได้อยู่ศึกษาศีลาจริยาวัตรตลอดจนแนวทางปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาเบื้องต้นกับพระอธิการยอดหรือหลวงพ่อพรหมสรยอด วัดหนองจิก เมื่อหลวงพ่อเคลือบท่านได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติและสรรพวิชาต่างๆที่หลวงพ่อพรหมสรยอด ถ่ายทอดให้พอได้เป็นความรู้พื้นฐานติดตัวบ้างแล้ว ท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาทางด้านปริยัติธรรมในสำนักวัดทุ่งแก้ว จ.อุทัยธานี ได้ประมาณ ๒ พรรษา เนื่องจากสำนักของพระครูใจในสมัยนั้น มีพระเณรจากที่ต่างๆเดินทางมาจำพรรษาเพื่อทำการศึกษาเล่าเรียนกันเป็นจำนวนมาก เรื่องการขบฉันจึงต้องอาศัยกำลังของพระเณรช่วยกันปรุงแต่งขึ้นมาเองอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อหลวงพ่อไตร่ตรองตามพระธรรมวินัยแล้ว เห็นว่าการปรุงอาหารขึ้นเองนั้นไม่สู้จะเหมาะสมต่อสมณะสารูปนัก จึงได้เดินทางออกจากวัดทุ่งแก้ว
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:48:31 pm
ต่อมาภายหลังหลวงพ่อเคลือบท่านได้ออกธุดงค์เพื่อฝึกจิตกระทำความเพียรและเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางสั่งสอนในวิทยาการต่างๆ ที่สมณะผู้เป็นหน่อเนื้อพระชินสีห์พึงทำการศึกษา ความสนใจใคร่รู้ของท่านถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้ทรงไว้ด้วยความเป็นพหูสูต แม้จะเป็นสรรพวิชาที่จัดว่าเป็นโลกียะวิทยา หมายถึงวิชาในทางอภินิหารต่างๆซึ่งถึงแม้จะมีคุณวิเศษเหนือกว่าบุคคลโดยทั่วไปก็ตาม แต่ก็ยังไม่ใช่วิชาที่จะชำระอาสวะอวิชชาให้สิ้นไปได้ และยังไม่ใช่หนทางอันเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์ แต่ถึงกระนั้นก็ยังพอเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสงเคราะห์ต่อญาติโยมตามสมควรในกาลต่อไป ท่านก็น้อมศึกษามาทั้งสิ้น  ไม่ว่าสำนักใดใดที่มีชื่อเสียง ท่านก็สู้อุส่าห์ดั้นด้นไปด้วยความสนใจใฝ่ศึกษา และสำหรับในแถบนี้สำนักพุทธาคมที่กำลังลือลั่นอยู่ในสมัยนั้น คงไม่มีใครเกินสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่า อันมีหลวงปู่ศุขเป็นองค์ปรมาจารย์ ส่วนท่านจะได้ศึกษาวิชาอะไรมากน้อยแค่ไหนไม่อาจทราบได้ เพราะท่านเองก็ไม่ค่อยได้กล่าวถึงให้ดูเป็นการโอ้อวดแต่ประการใด แต่ต่างเป็นที่รู้กันว่าศิษย์ในสายวัดปากคลองฯต่างให้ความเคารพยกย่องท่าน จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังปี พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นต้นมา หากทางวัดปากคลองฯ ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น ก็มักนำมาให้ท่านปลุกเสกเสมอ
นอกเหนือจากวิชาสายวัดปากคลองฯแล้วหลวงพ่อท่านยังได้ทำการศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาในสายอื่นๆเพิ่มเติมอีกในระหว่างที่ออกจาริกธุดงค์รอนแรมไปในที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ  ภูมิรู้ของท่านถือได้ว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมอยู่ในระดับสูง แต่โดยจริตของท่านยังไม่พึงใจนักสำหรับผลที่ปรากฏกับจิต ด้วยอุปนิสัยความเป็นคนจริงลงมือทำอะไรจะต้องได้ผลเลิศ ท่านจึงปารถนาให้การปฏิบัติของท่านยิ่งไปกว่านั้น เป็นอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา  เป็นมัคมรรคาที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานในกาลต่อไป
จนกระทั่งในระหว่างที่ท่านออกจาริกธุดงค์อยู่นั้น ท่านก็ได้พบกับพระพุทธสราจารย์ หรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อเพา พุทธสโร แห่งสำนักวัดเขาวงกฎ จ.ลพบุรี เมื่อท่านได้เห็นศีลาจารวัตรและได้ปฏิสันถารกันบ้างแล้วก็ยิ่งก่อให้เกิดความเคารพศรัทธาในแนวทางปฏิบัติ จึงได้ติดตามไปศึกษาพระกรรมฐานที่สำนักวัดปฐมพานิช จ.ลพบุรี หลวงพ่อวัดเขาวงกฎท่านนี้เป็นที่แซ่ซ้องกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ที่มีปฏิปทาศีลาจารวัตรที่เคร่งครัดงดงามน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนเป็นพระนักปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในทางสมถะและวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งยวด การประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยแท้  ต่างเป็นที่ยอมรับกันว่าภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเข้าขั้นพระอริยะและสำเร็จฌานสมาบัติขั้นสูงเลยทีเดียว ว่ากันว่าท่านสามารถเพ่งปรอทเหลวๆให้แข็งตัวได้ในพริบตา  เวลาท่านจะทำพระพิมพ์แจกให้กับผู้ใดท่านจะหยิบก้อนตะกั่วดิบมาวางไว้บนฝ่ามือแล้วเพ่งให้ตะกั่วดิบนั้นเหลวคามือของท่าน เมื่อตะกั่วดิบเหลวเป็นน้ำแล้ว ท่านก็จะเทลงสู่แม่พิมพ์ เมื่อสำเร็จเสร็จเป็นองค์พระก็ยื่นให้กับผู้นั้นได้ในเดี๋ยวนั้นเลย วิธีสร้างลูกอมของท่านก็พิสดารอยู่เช่นกันกล่าวคือท่านจะหยิบก้อนดินสอพองมาบดขยี้ให้ป่นละเอียดบนฝ่ามือของท่านแล้วท่านก็สามารถปั้นดินสอพองป่นๆนั่นให้แข็งเป็นก้อนขึ้นมาได้ในฉับพลัน  เรื่องนี้สอดคล้องกันกับบทความของ จ.ส.อ.เอนก เจกะโพธิ์ ที่บันทึกจากคำบอกเล่าของพระครูโสภณธรรมาจารย์(หลวงพ่อสุด)วัดปฐมพานิชไว้ว่า  “อนึ่งเรื่องการสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังครั้งแรกเลยนั้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๕ หลวงพ่อเพาท่านได้สร้างพระนาคปรกองค์เล็กๆเนื้อผสมปรอทกับลูกอม ๒ อย่างเท่านั้น เพื่อแจกเฉพาะพระที่เป็นสหธรรมิกในเวลาออกธุดงค์ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก”
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:51:10 pm
ผู้ที่เข้ามาศึกษาพระกรรมฐานในสำนักวัดปฐมพานิชในครั้งนั้นมีทั้งเหล่าพระภิกษุและฆราวาสมากมายจากทั่วทุกสาระทิศ หลวงพ่อสุด เจ้าอาวาสวัดปฐมพาณิชได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิปทาของหลวงพ่อเคลือบไว้อย่างน่าชื่นชมว่า “เรื่องการปฏิบัติของท่านเคลือบนั้น นับจากเหนือจรดใต้ล้วนแต่ยอมยกให้ท่านคลือบเป็นที่หนึ่ง”กล่าวคือ “องค์อื่นเขานั่งกัน ๑ ชั่วโมง ท่านเคลือบนั่งได้ ๓ ชั่วโมง เขานั่งกัน ๓ ชั่วโมง ท่านเคลือบนั่งได้ ๕ ชั่วโมง ท่านเร่งความเพียรของท่านอย่างนี้เรื่อยไป จนกระทั่งหนักเข้าๆนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ฉันข้าวฉันน้ำเลยทีเดียว” ปฏิปทาของหลวงพ่อนั้นเป็นที่ยกย่องและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่หลวงพ่อเพาเป็นยิ่งนัก หลวงพ่อพระครูศักดิ์เล่าว่าถึงขนาดที่หลวงพ่อเพาท่านสร้างกุฏิที่เขาวงกฎเพื่อเอาไว้สำหรับต้อนรับหลวงพ่อเคลือบโดยเฉพาะเลยทีเดียว
    การถือธุดงค์ของท่านนี้ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด แม้เมื่อมาสร้างวัดบ่อแร่แล้วก็ตาม สิ้นฤดูกาลเข้าพรรษาเมื่อไร ท่านก็จะออกจาริกธุดงค์ของท่านเสมอ บางคราวก็กลับมาในพรรษานั้น บางคราวก็หายไปหลายๆพรรษา มีอยู่คราวหนึ่งท่านไปธุดงค์กลับมาผ่านทาง ช่องใหญ่ช่องเล็ก แถวๆเขาไก่ห้อย จ.อุทัยธานี ขณะนั้นท่านเกิดอาพาธอุณหภูมิในร่างกายมีความร้อนสูงและมีอาการกระหายน้ำอย่างหนัก อาการไข้ของท่านในคราวนั้นถือได้ว่ารุนแรงเป็นที่สุดแม้ขนาดตัวท่านเองก็คิดว่าจะเอาตัวไม่รอด เพื่อบรรเทาอุณหภูมิในร่างกายและแก้อาการกระหายน้ำ ท่านจึงตัดสินใจขุดดินทรายให้เป็นหลุมแล้วลงไปนอนใช้มือโกยดินทรายกลบร่างตนเองเอาไว้ เพียงหวังว่าความชื้นที่มีอยู่ในดินทรายจักได้ผ่อนปรนทุกขเวทนาอันแรงกล้านั้นได้บ้าง หรือถึงแม้จะไม่อาจทุเลาเบาบางลงเมื่อถึงที่สุดแห่งธาตุขันธ์แล้วก็จักได้ไม่เป็นที่อุจาดและต้องเป็นธุระของใครในภายหลัง พอดีมีโยมผ่านมาพบเข้าจึงได้ช่วยนำท่านขึ้นมาทำการปฐมพาบาลตามประสาชาวบ้านจนกระทั่งอาการของท่านคลี่คลายลง จึงนำท่านใส่เกวียนกลับวัด
ในช่วงแรกๆนั้น ท่านยังมีความสนใจในทางไสยเวทย์อยู่บ้าง แต่ต่อมาภายหลัง หลังจากที่ได้รับการศึกษาพระกรรมฐานและได้รับระเบียบแบบแผนจากสำนักเขาวงกฎไปท่านก็มีความยินดีในธรรมปฏิบัติที่เป็นโลกุตรธรรมมากกว่าไสยเวทย์วิทยาคมเหล่านั้น จนกระทั่งไม่ปรากฎให้ผู้ใดได้พบเห็นอีกเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์มาจนตลอดชีวิตของท่าน ทางด้านครูบาอาจารย์นั้นท่านมักจะไม่ค่อยพูดถึง จะมีก็แต่หลวงพ่อเขาวงกฎนี่แหละที่ท่านมักจะกล่าวยกย่องในปฏิปทาให้ศิษยานุศิษย์ได้รับฟังอยู่บ่อยครั้ง จุดมุ่งหมายของท่านก็คงต้องการให้เป็นแบบอย่างแก่บรรดาพระเณรได้ถือปฏิบัติเจริญรอยตาม
ในด้านกิริยามารยาทของท่านนั้นก็ล้วนแต่เป็นไปอย่างสุขุมนุ่มนวลมีความละเอียดประณีตอยู่ทุกอิริยาบถ มีปกติถ่อมตนไม่โอ้อวด มีความสันโดษเรียบง่าย พอใจใช้แต่ของปอนๆ มักซ่อมแซมของเก่าของชำรุดเพื่อนำมาใช้งานต่ออยู่เสมอ ไม่นิยมเปลี่ยนไปใช้ของใหม่ แม้จะมีอยู่มากก็ตามที เป็นผู้มีขันติธรรมเป็นเลิศ เป็นผู้ที่มีระเบียบจัดและเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวด จะเห็นได้ว่าท่านจะมีความสังวรระวังในอิริยาบทต่างๆ อยู่เสมอ เช่นการนั่ง ท่านจะถือการนั่งพับเพียบเป็นวัตร ท่านนั่งพับเพียบในลักษณะอย่างไร ท่านก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นลำตัวตั้งตรงสงบนิ่งไม่วอกแวก เป็นวันๆท่านก็นั่งของท่านได้ โดยไม่มีการขยับตัวหรือสลับขาแต่อย่างไรเลย นอกเสียจากมีกิจอันใดในขณะ  เมื่อจะลุกขึ้นยืนก็เป็นไปอย่างนิ่มนวลไม่พรวดพราด ปฏิปทาในการนั่งพับเพียบของท่านนี้เป็นที่โจษขานกันอย่างกว้างไกล ท่านสามารถทรงอิริยาบถในลักษณะนี้ติดต่อกันได้นานถึง ๗ วัน โดยมิได้ขยับเขยื้อนร่างกายแต่อย่างไรเลย เรียกว่าพระสงฆ์องค์เณรในละแวกอุทัยฯ – ชัยนาท และในจังหวัดใกล้เคียงทางแถบนี้ ยังไม่มีปฏิปทาของท่านผู้ใดจะเสมอเหมือน  แม้ในอิริยาบทเดินก็เช่นกัน ท่านจะเดินช้าๆลำตัวไม่โยกโคลง มือไม้ไม่แกว่งไกวไปมา ไม่เหลียวหน้าไม่แลหลัง หากท่านจะเหลียวมาบ้างก็มิใช่หันศีรษะมาอย่างธรรมดาสามัญทั่วๆไป แต่ท่านจะเริ่มจากการเปิดปลายเท้าขึ้นแล้วจึงหมุนเท้าไปในทิศทางที่ท่านจะหัน จากนั้นจึงค่อยๆบิดลำตัวหันตามไป ประดุจดังกิริยาของพญาคชสารอันสง่างามเหมาะสมต่อความเป็นสมณะสารูปโดยแท้ 
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:56:22 pm
คราวหนึ่งท่านและพระลูกวัดออกไปกิจนิมนต์นอกวัด(แต่ก่อนใช้การเดินเท้า) ครั้นเมื่อขากลับระหว่างทางเกิดฝนตกลงมาอย่างรุนแรง หลวงพ่อท่านผู้เป็นองค์นำแถวยังคงเดินไปด้วยกิริยาอันสงบตามปกติ เสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระลูกวัดซึ่งเดินตามเป็นลูกแถวก็ต้องเดินไปอย่างท่านไม่มีใครกล้าแตกแถวออกไป นับว่าเป็นปฏิปทาที่งามตาน่าเลื่อมใสและหาดูได้ยากนักยิ่งด้วยในสมัยนี้คงไม่ต้องกล่าวถึง
สมัยก่อนนั้นเวลาที่หลวงพ่อมีธุระที่จะต้องเดินทางเข้าตัวอำเภอวัดสิงห์ในแต่ละที มักจะมีบรรดาญาติโยมหอบหิ้วกระจาด ตะกร้า กระบุง สาระพัดที่จะจัดแจงกันมา พากันติดสอยห้อยตามหลวงพ่อมาเป็นขบวน  สาเหตุก็เนื่องมาจากในสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุม พร้อมที่จะซุ่มประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ตลอดเวลาบรรดาญาติโยมทั้งหลายเหล่านั้นที่ติดตามหลวงพ่อทุกคราวก็ด้วยหวังอาศัยบารมีหลวงพ่อคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมให้การเดินทางของตนเป็นไปโดยสวัสดิภาพ เพราะไม่ว่าโจรหน้าไหนล้วนแต่ให้ความเคารพยำเกรงในบารมีแห่งองค์ท่าน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีโจรกลุ่มไหนกล้าเข้ามาวอแว แม้จะมีผู้ติดตามมาเป็นขบวนมากน้อยสักเพียงไหนหรือระหว่างทางจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านไม่เคยหวั่นไหว มิได้แสดงอาการเหลียวซ้ายแลขวาให้เห็นเลยท่านยังคงไว้ด้วยความสุขุมคำภีรภาพมีจิตมุ่งมั่นอยู่เฉพาะหนทางเบื้องหน้าเท่านั้น พวกชาวบ้านที่อยู่ระหว่างทางเมื่อรู้ว่าหลวงพ่อเดินทางผ่านมา ต่างก็จะจูงลูกจูงหลานมากราบหลวงพ่อ แต่ไม่ว่าผู้ใดถ้าจะกราบท่านจะต้องไปดักอยู่ข้างหน้าท่าน ถ้าหากท่านผ่านไปแล้วอย่าหวังเลยว่าท่านจะหันกลับมา แม้จะมีฝูงวัวฝูงควายขวางกั้นอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อท่านก็มิได้มีอาการประหวั่นพรั่นพรึงแต่อย่างไรเลย วัวควายต่างเป็นที่รู้กันว่าไม่ค่อยถูกโฉลกกับสีสดโดยเฉพาะสีเหลืองของจีวรพระด้วยแล้ว ถือว่าล่อแหลมต่ออันตรายเป็นที่สุด แต่กระนั้นท่านก็ยังคงไว้ซึ่งสติอันตั้งมั่นเดินผ่านฝูงวัวฝูงควายเหล่านั้นไปอย่างดุษณียภาพ นับว่าเป็นความอาจหาญและแสดงถึงสมาธิจิตอันแน่วแน่ของท่านได้อย่างชัดเจน
แม้แต่การนุ่งห่มหลวงพ่อท่านก็จะถือเคร่งครัดในเรื่องของการครองผ้าสามผืน หรือที่เรียกกันว่าไตรจีวร อันประกอบไปด้วย สบง จีวรและสังฆาฏิ ตรงกับหลักธุดงค์ ๑๓ ในข้อที่ว่า “เตจีวริกังคธุดงค์”เป็นผู้สมาทานเว้นเสียซึ่งผ้าผืนที่สี่  ดังจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ญาติโยมเข้ามาปฏิสันถารจะพบเห็นหลวงพ่อท่านห่มผ้าลดไหล่ตรึงลูกบวบเสียแน่นหนาและพาดผ้าสังฆาฏิไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เป็นนิจ  เวลาที่ท่านลงจากกุฏิไม่ว่าจะออกไปทำกิจใดใดหรือแม้แต่ออกสำรวจวัดตามปกติ  ท่านก็จะห่มผ้าเฉวียงบ่าตรึงลูกบวบไว้อย่างทะมัดทะแมงและจะใช้ย่ามคล้องแขนอยู่เสมอ ซึ่งถ้าอ้างถึงในทางวินัยสงฆ์การนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งและการใช้ย่ามคล้องแขนนี้เป็นการถูกต้องตามเสขิยวัตรที่สมณะพึงปฏิบัติแล้ว และยังถือว่าเป็นแบบแผนอันงดงามยิ่งที่โบราณจารย์ในอดีตได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ให้แก่กุลบุตรทั้งหลายที่เป็นภิกษุผู้เข้ามาใหม่ในบวรพระพุทธศาสนาจะได้ทำการศึกษาและถือปฏิบัติเป็นนิสสัยสืบไป
เรื่องย่ามนี้หลวงพ่อท่านจะนำติดตัวไปด้วยตลอดเวลาท่านว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบริขารของพระ สังเกตได้จากรูปถ่ายในแต่ละวาระจะเห็นได้ว่ามีย่ามวางอยู่ข้างๆองค์ท่านเสมอ ศิษย์ใกล้ชิดจำได้ว่าในย่ามของท่านมีหน้าผากเสืออยู่หนึ่งแผ่น นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เท่าที่จำเป็นในกิจของสงฆ์เช่น สมุดพก ปากกา นาฬิกา เป็นต้นฯไม่มีใครเคยพบเงินทองของมีค่าติดย่ามของหลวงพ่อเลยแม้ซักกะบาทเดียว ในเวลาที่ท่านประสงค์จะทราบจำนวนเงินที่มีอยู่ท่านจะใช้ให้ลูกศิษย์วัดมานับแล้วแยกออกเป็นกองๆ ส่วนท่านเพียงแต่นั่งดูเท่านั้น ไม่เคยมีใครได้เห็นว่าหลวงพ่อท่านจะสัมผัสจับต้องเงินทองแต่ประการใด
การอยู่การกินของท่านเป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุด ปราศจากมายาและการปรุงแต่งทั้งปวง ภายในกุฏิท่านมีเพียงตู้หนังสือเก่าๆอยู่ใบหนึ่ง กับพระพุทธรูปที่หัวนอนอยู่องค์สององค์ แม้ที่นอนของท่านก็อาศัยพื้นกระดานเป็นที่จำวัดมีเพียงเสื่อปูเป็นพื้นแล้วราดทับด้วยผ้าอาบเท่านั้น มิได้มีฟูกหมอนเครื่องอำนวยความสะดวกสบายหรือของสะสมใดใดเลย เวลาท่านจำวัดท่านจะจำวัดโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันตก ในทัศนะของผู้เขียนสันนิษฐานว่าท่านคงเจริญมรณะนุสสติกรรมฐานไปด้วย และจะจำวัดในท่าตะแคงหรือที่เรียกกันว่าท่าสีหไสยาสน์เสมอ เป็นการนอนแบบมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม ดุจดังพญาราชสีห์ถึงแม้เมื่อยามหลับใหลแต่ก็พร้อมจะตะครุบเหยื่ออยู่ตลอดเวลา  ในหมู่พระภิกษุผู้เจริญสติอยู่เนืองๆก็ดุจเดียวกัน สติของท่านย่อมเป็นเครื่องตื่นรู้อยู่ทุกขณะจิต มิได้เปิดช่องให้แก่หมู่มารเลย
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 07:00:08 pm
หลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีระเบียบแบบแผนและใส่ใจในรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้ว สมกับเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้มีรัตตัญญูโดยแท้ แม้กระทั่งเรื่องเบ็ดเตล็ดเช่นการประกอบอาหารท่านจะสามารถกะเกณฑ์ได้อย่างลงตัวเลยว่าแกงถ้วยนึงควรจะใส่หัวหอมปริมาณเท่าใด ควรใส่พริกปริมาณเท่าใด แล้วถ้าหม้อนึงควรจะใส่ในอัตราส่วนเท่าใดจึงจะพอดี ความละเอียดประณีตของท่านนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดได้อีกประการหนึ่ง สังเกตได้จากเมื่อยามว่างนั้นท่านมักจะประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้สำหรับแจกจ่ายให้กับญาติโยมนั่นคือกระจ่าและตะกร้าจีนของทุกชิ้นที่ท่านทำ ท่านจะตั้งใจทำอย่างละเอียดประณีตที่สุด  เช่น กระจ่า ท่านก็จะเลือกเอาเฉพาะกะลามะพร้าวคัดเอาลูกที่มีสัณฐานแบน ต้องตัดให้มีรูปทรงที่สมดุลได้สัดส่วนที่พอดี ส่วนด้ามนั้นส่วนใหญ่ท่านจะเลือกใช้ไม้โมกมันซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนมีขนาดเบาและเข้ารูปได้โดยง่าย เฉพาะด้ามกระจ่านี้ท่านก็จะบรรจงทำของท่านเป็นอย่างมาก โดยท่านจะเหลาแล้วเหลาอีกอยู่อย่างนั้น พอเหลาไปได้สักพักท่านก็จะเอามือลูบดูบ้าง บางครั้งท่านก็หยุดนิ่งแล้วก็เหลาของท่านต่อ วันหนึ่งจะได้สักใบหนึ่งเท่านั้น กะจ่าของท่านในยุคต้นพอจะได้พบเห็นการสลักเสลาลวดลายไว้อย่างวิจิตรตระการตาอยู่บ้าง มาในระยะหลังโอกาสและธาตุขันธ์คงมิค่อยเอื้อจึงเป็นแต่ด้ามเปลือยเท่านั้นแต่ก็ยังคงความประณีตโค้งงอสอดรับกันอย่างได้สัดส่วน
ส่วนตะกร้าจีนนั้นยิ่งประณีตในรายละเอียดต่างๆเข้าไปใหญ่ เริ่มจากเส้นตอกไม้ไผ่ที่จะนำมาใช้สาน เมื่อท่านจักตอกออกเป็นเส้นๆแล้ว เส้นตอกแต่ละเส้นของท่านจะต้องผ่านการขัดด้วยกระดาษทรายกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบจนกระทั่งเห็นว่าเนียนเรียบเป็นเงางามดีแล้วจึงจะหยิบเอาเส้นต่อไปมาขัดต่อ ทำอยู่อย่างนั้นกระทั่งครบทุกเส้นจึงจะนำมาจักสานต่อไปซึ่งใบหนึ่งใช้เวลาเป็นอาทิตย์ๆเลยเทียว ตะกร้าจีนนี้เท่าที่พบมี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๗-๘ นิ้ว และขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓-๔ นิ้ว มีทั้งแบบมีหูหิ้วและไม่มีหูหิ้ว
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 07:52:45 pm
ในด้านการอบรมสั่งสอนพระลูกวัดท่านจะเน้นหนักในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ ท่านเคยกล่าวว่าศีลเป็นบาทฐานของกุศลธรรมทั้งปวง กุศลธรรมใดจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยศีลเป็นเบื้องต้น ความยิ่งยวดในส่วนขององค์ท่านนั้นเล่ากันว่าเมื่อท่านจะออกเดินทางไปไหนมาไหน ด้วยเกรงว่าศีลาจารวัตรของท่านจะด่างพร้อย ท่านเองถึงกับต้องพกพาแผ่นหินติดตัวไปด้วย หลายท่านคงจะงุนงงสงสัยว่าหลวงพ่อท่านจะพกพาเอาแผ่นหินนั้นติดตัวไปไหนต่อไหนด้วยทำไม เหตุผลก็เพียงเพื่อเอาไว้รองในเวลาที่ท่านจะถ่ายเบา ด้วยท่านเกรงว่าจะทำแผ่นดินให้แยก ซึ่งมีระบุในปฐวีขนนสิกขาบท ยกตัวอย่างบางตอนกล่าวไว้ว่า “...แม้จะถ่ายปัสสาวะ ด้วยคิดอย่างนี้ว่า เราจะพังแผ่นดินด้วยกำลังแห่งสายน้ำปัสสาวะ ” ในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นอาบัติปาจิตตีย์ จะเห็นได้ว่าท่านละเอียดอ่อนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากแม้จะเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆก็ตาม อีกเรื่องที่ท่านเข้มงวดก็คือการท่องบ่นมนต์พิธี และการศึกษาท่องจำหลักธรรมวินัยที่มีอยู่ในหนังสือนวโกวาท หลังจากทำวัตรสวดมนต์ในช่วงเย็น ถ้าลงได้ท่านหันหน้าเข้าหาพระลูกวัดเข้าแล้ว เป็นอันต้องโดนไล่เบี้ยเป็นรายบุคคลจนถ้วนทั่วทุกตัวตนไป โดยท่านจะให้พระลูกวัดท่องมนต์พิธีและธรรมวินัยต่อหน้าท่านทีละรูป หากวันนี้ท่องได้แค่ไหน วันต่อไปต้องได้มากกว่านี้ สอบทวนอย่างนี้เรื่อยไปบางคราวก็กินเวลายาวนานจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีอยู่บ่อยครั้ง 
ในการปกครองถึงแม้พระลูกวัดจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้าง แต่การตักเตือนของท่านก็เป็นไปอย่างละมุนละม่อมท่านมีจิตวิทยาชั้นสูงที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นเกิดความสำนึกและละอายอย่างแรงกล้า แต่หากสันติวิธีของท่านไม่สัมฤทธิ์ผลท่านก็จะเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นตามควรแก่โทษานุโทษ และท่านก็มิใช่สักแต่ว่าเป็นผู้สอนให้ทำเพียงอย่างเดียว แต่ท่านยังเป็นผู้ทำให้ดูอีกด้วย ความเข้มงวดของท่านนี้มิได้เลือกปฏิบัติ จะยากดีมีจนมาจากไหน ล้วนแล้วแต่ได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันทั้งสิ้น ด้วยความเคร่งครัดและความเป็นคนจริงของท่านจึงเป็นที่เกรงขามกันหนักหนาทั้งพระ เณรและบรรดาเด็กวัดทั้งหลาย ไม่เว้นวายแม้แต่ชาวบ้านร้านรวง วันไหนลงได้ท่านบิณฑบาตแล้วพบเห็นสิ่งอันไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาแลเห็นเป็นช่องทางแห่งความเสื่อม ถึงวันพระเมื่อไรท่านจะเอาออกมาเทศน์เทียบเคียงอย่างเฉียบคม เล่นเอาเจ้าตูตนผู้นั้นกระอักกระอ่วนปั่นป่วนใจเกิดความละอายภายในจนไม่กล้าจะกระทำการดังกล่าวอีกเลย ความเคร่งครัดจัดระเบียบของท่านอาจจะทำให้คนเจ็บบ้าง แต่ไม่เคยทำลายใคร ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นยุทธวิธีสร้างคนสร้างสังคมให้ดำเนินไปสู่หนทางแห่งความเจริญเสียด้วยซ้ำ สังเกตเห็นได้จากความเป็นปึกแผ่นและความมีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบ่อแร่ที่ยังมีให้เห็นตราบถึงปัจจุบัน
แม้แต่การเดินเหินของพระเณรตลอดจนลูกศิษย์วัดจะเดินบุ่มบ่ามตามใจตนไม่ได้ ด้วยทั้งกุฏิ ศาลาและหอสวดมนต์ ล้วนแต่ปูพื้นด้วยไม้ ใครเผลอเดินลงส้นให้เกิดเสียงแม้เพียงสัก “กึก”นึง เป็นอันต้องโดนไม้เคาะกะปอม อย่างน้อยก็ต้องซัก ๓ ทีเป็นอย่างต่ำ ตามระดับความดังของเสียง เวลาทานอาหารก็มีกฎเหล็กไม่ต่างกัน ไม่ว่าเสียงช้อนจะกระทบกับจาน ทานเสียงดัง หรือแม้ในที่สุดการวางจานอาหารถึงขนาดที่จะต้องใช้มือรองก้นจานไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ก้นจานกระทบกับพื้น แล้วจึงค่อยๆดึงมือออก ถ้ามีเสียง “แก๊ก” มาจากใคร ผู้นั้นจะต้องใช้มือเขกกระดานอย่างน้อย ๓ ครั้งเช่นกัน แม้จะเป็นการลงโทษด้วยตนเองก็ต้องซื่อสัตย์ปฏิบัติต่อตนเองด้วยความจริงใจ จะสงวนท่าทีด้วยเกรงว่าเจ้าของจะเจ็บหนักนั้นเป็นไม่ได้ หากกระทำเช่นนั้นแล้วไซร้ซ้ำร้ายจะได้โทษสถานหนักขึ้นเป็นทวีคูณ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:38:06 pm
นอกจากความเคร่งครัดและปฏิปทาอันเข้มข้นอาจหาญแห่งองค์ท่านดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  เรื่องวาจาสิทธิ์ก็เป็นอีกเรื่องที่เหล่าลูกศิษย์และชาวบ้านยำเกรงกันนักหนา ด้วยว่าท่านเป็นคนพูดน้อยก็จริง แต่อะไรที่หลุดปากท่านออกมาแล้วล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น แม้แต่เรื่องที่เราๆท่านๆเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้ก็กลับกลายเป็นไปตามคำของท่านอย่างน่าอัศจรรย์ ถึงกับกล่าวว่า หลวงพ่อท่านปากพระร่วง พูดเช่นไรเป็นเช่นนั้น  บางครั้งเวลาที่ท่านรู้ว่าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นท่านจะข่มอารมณ์นั้นด้วยการนั่งนิ่งหลับตา เพื่อไม่ให้พลั้งปากพูดในทางตำนิออกไป   ด้วยเกรงว่าผู้นั้นจะต้องมีอันเป็นไปตามคำท่านปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องวาจาสิทธิ์นี้มีอยู่มากซึ่งล้วนแต่มีประจักษ์พยานและหลักฐานยืนยันชัดเจน  อย่างเช่นเรื่องดังต่อไปนี้
นายเทียมลูกน้องของขุนหลวงศรีสิทธิกรรม (รองอำมาตย์เอกเปล่ง วิสูตรชัย อดีตนายอำเภอวัดสิงห์ ผู้ให้การอุปถัมภ์คนสำคัญอีกท่านหนึ่งของวัดบ่อแร่) เพิ่งเข้ามาบวชใหม่ โดยหลวงพ่อเคลือบเป็นพระอุปัชฌาย์ให้และพักจำพรรษาอยู่ที่วัดบ่อแร่ จะด้วยความคึกคะนองของคนหนุ่มหรือจะด้วยเหตุใดไม่ทราบได้ นายเทียมผู้บวชเป็นพระใหม่รูปนี้จึงเล่นพิเลนวิ่งไล่เตะเพื่อนพระด้วยกัน ที่สำคัญพระที่ถูกไล่เตะนั้นเป็นพระที่คอยปรนนิบัตินวดเฟ้นให้กับหลวงพ่อเสียด้วย เรื่องทราบถึงหลวงพ่อท่านก็กล่าวออกมาว่า “ไอ้พระองค์นี้มันท่าจะบ้า” หลังจากหลวงพ่อท่านลั่นวาจาออกไปไม่นาน พระเทียมก็เริ่มออกอาการเพี้ยนๆนับวันอาการยิ่งหนักขึ้นเป็นทวีคูณจนกระทั่งเมื่อสึกออกไปจึงได้บ้าถาวร ฝ่ายหลวงศรีสิทธิกรรมเมื่อทราบเรื่องดังกล่าว ก็เข้าใจในทันทีว่าเป็นเพราะอำนาจวาจาสิทธิ์ของหลวงพ่อ หลวงศรีสิทธิกรรมจึงออกกุศโลบายให้นายเทียมคนของท่านกลับไปปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อ โดยกำชับให้นายเทียมคอยฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อทุกคำอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นนายเทียมก็ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงพ่อทุกประการจนกระทั่งหลวงพ่อท่านออกปากชมว่า “เดี๋ยวนี้เทียมมันดีนะ”บางวันท่านก็ว่า “เทียมมันตรงเวลาดีนะ” ยิ่งหลวงพ่อพูดคำว่า “ดี”มากเท่าไรอาการของนายเทียมก็ยิ่งดีขึ้นๆโดยลำดับ ในคราวนั้นหลวงพ่อท่านอาพาธเป็นมะเร็งหลอดอาหารจึงต้องผ่าตัดเปลี่ยนหลอดอาหารเป็นหลอดพลาสติกใส่ไว้แทน จึงมักมีเสมหะไหลออกมาอยู่บ่อยครั้ง เวลาที่ท่านบ้วนลงกระโถนท่านก็จะบ่นออกมาว่า “เสลดนี่มันเหนียวจังว่ะ” นายเทียมพอได้ยินคำว่า “เหนียว”จากปากหลวงพ่อเท่านั้นแหละ เสลดที่มีอยู่ในกระโถนเท่าไรนายเทียมยกมาดื่มกินจนหมด และก็ปรากฏว่านายเทียมนี่หนังเหนียวจนขึ้นชื่อ เป็นที่โจษขานกันมากในแถบนั้น จนกระทั่งมีอยู่คราวหนึ่งลูกน้องของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หมู่บ้านกุดจอกทำการทดลองด้วยมีดโกน ทั้งกรีดทั้งเถือกันแบบไม่ยั้ง จนกระทั่งใบมีดโกนหลุดออกจากฝัก เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งไปหมดแต่ก็ไม่ปรากฏรอยเลือดให้แมลงวันกินได้ซักหยดเดียว
ตกเย็นท่านมักจะเดินสำรวจบริเวณวัดเพื่อสอดส่องดูแลความปกติเรียบร้อยของภูมิทัศน์และวัตรปฏิบัติของเหล่าอันเตวาสิกเป็นประจำ มีอยู่คราวหนึ่งก่อนที่ท่านจะออกไปธุระนอกวัด ท่านเห็นว่ากิ่งไม้มันยื่นยาวออกมาพาดอยู่เหนือหลังคากุฏิพระ ท่านพูดออกมาสั้นๆว่า “กิ่งนี้มันไม่ดีนะ”พอท่านละหลังออกจากวัดไป ปรากฎว่าใบที่อยู่บนกิ่งนั้นเริ่มเหี่ยวเฉาและเป็นเฉพาะไม้กิ่งนั้นอยู่กิ่งเดียวในที่สุดมันก็แห้งตายของมันไปเองอย่างน่าประหลาด
ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโบสถ์อยู่นั้น ท่านเห็นว่ากิ่งมะม่วงกะล่อนขนาดใหญ่กิ่งหนึ่งมันยื่นออกมาบดบังทัศนียภาพ ทำให้มองเห็นโบสถ์ไม่โดดเด่นนัก ท่านจึงกล่าวขึ้นว่า “กิ่งนี้นี่ จะมาบังเขาทำไม ไม่เหมาะหรอก”ตกเย็นกิ่งมะม่วงกะล่อนขนาดใหญ่ที่ไม่มีท่าทีว่าจะหักลงได้ กลับหักลงมาอย่างไม่มีสาเหตุ ด้วยความใหญ่โตมโหฬารของมันถึงกับต้องเกณฑ์พระลูกวัดทั้งหมดมาช่วยกันขนย้าย
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:42:02 pm
คุณตากิ่ง พาดปรีดา ปู่ของอาจารย์สังวาล (อดีตพระเลขาฯของหลวงพ่อพระครูศักดิ์)เมื่อคราวจัดงานวัดประจำปี ปู่กิ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเคารพนับถือหลวงพ่อเป็นที่สุดและมีจิตใจเอาใจใส่ในการบุญ งานวัดคราวใดปู่กิ่งมักมาช่วยอยู่เสมอมิได้ขาด คราวนั้นก็เช่นกัน เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในวันนั้นแล้ว ปู่กิ่งก็นอนค้างที่วัด พอตื่นขึ้นมาปรากฎว่า ผ้าขาวม้า และมีดเหน็บของแกหาย แกจึงโวยวายเอ็ดตะโลไล่หาคนผิด ความทราบถึงหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านบอกกับปู่กิ่งว่า “อย่ากังวลใจไปเลย ถึงมันจะเอาไปได้ แต่มันก็ไปไหนไม่ได้หรอก” หลังจากงานวัดเลิกผู้คนแยก
ย้ายกลับบ้านกันหมดแล้ว เหลือแต่เด็กคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ภายในบริเวณวัดด้วยอาการที่มีพิรุธ  เมื่อจับตัวมาไต่ถามก็ปรากฏว่าเป็นผู้ที่ขโมยผ้าขาวม้าและมีดเหน็บของปู่กิ่งไปนั่นเอง เด็กคนนั้นเล่าว่าเมื่อขโมยของได้แล้วก็พยายามหาทางออกจากวัด แต่ไม่ว่าวิ่งออกไปทางไหนปรากฎว่ามืดตื้อไปทุกทิศ พยามวิ่งวนอยู่หลายเที่ยวแต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งแข้งขาเริ่มหมดแรง ส่วนภายในใจนั้นก็ทั้งงุนงง และตื่นกลัวความรู้สึกมันช่างสับสนอลหม่านไปหมดจึงได้แต่เดินวนเวียนไปมาเป็นไก่ตาแตกอยู่อย่างนี้
   ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ บ้านเมืองต่างได้รับความเดือดร้อน โจรผู้ร้ายชุกชุม ทำการปล้นไม่เว้นแม้แต่ละวัน สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านถึงกับไม่เป็นอันกินอันนอน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงหอบเอาทรัพย์สินเงินทองไปฝากไว้กับหลวงพ่อด้วยหวังพึ่งบารมี เมื่อพวกโจรมันรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านมารวมกันอยู่ที่หลวงพ่อ มันจึงคิดรวบหัวรวบหางปล้นวัดเสียทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลา หลวงพ่อท่านหยั่งทราบได้ ท่านจุดกองไฟไว้กลางลานวัด แล้วหยิบก้อนดินวางไว้ทั้ง ๘ ทิศ เมื่อฝ่ายพวกโจรมันเข้ามา ปรากฏว่าเห็นเป็นผู้ชายหุ่นก้านกำยำมีอาวุธครบมือนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่รอบๆกองไฟ เมื่อเห็นดังนั้นแล้วมันก็ถอยล่นไปก่อนกะว่ารอให้ค่อนแจ้งมนุษย์ยามพวกนี้คงจะกลับไปหลับไปนอนกันบ้าง แต่เมื่อพวกโจรหวนกลับมาอีกครั้งมันก็ยังพบเห็นว่ายังเป็นอยู่เช่นเดิม พวกโจรลองพยายามอยู่อีกหลายครั้งหลายคราแต่ทุกครั้งก็ยังเห็นว่าพวกมนุษย์กลเหล่านั้นยังทำท่าพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเหงาหาวซึมบ้างเลย จึงทำให้พวกโจรเหล่านั้นหมดท่าถอดใจถอยล่าไปในที่สุด ความกายสิทธิ์ของท่านนี้แม้แต่ที่นั่ง ที่นอน หรือแม้แต่ส้วม ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ ใครแผลงไปนั่ง ไปนอนหรือไปใช้ของท่านเข้าต้องเป็นขี้กลากขี้เรื้อนทุกคนไป วิธีแก้หลวงพ่อก็จะใช้น้ำลายของท่านนั่นแหละเอามาทาไม่ช้าก็หายไปเอง
       ยามว่างท่านมักจะเหลาไม้ทำกระจ่าและจักตอกสานตะกร้าจีน แจกจ่ายให้กับชาวบ้านวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านไว้ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน แต่ชาวบ้านกลับมีความเชื่อว่าเป็นของดีมีสรรพคุณในด้านเมตตาค้าขายเรียกโชคเรียกลาภไปตามประสา ทั้งๆที่ท่านก็มิได้บอกว่าเป็นของมงคล อีกทั้งยังไม่ปรากฎอักขระเลขยันต์หรือมีพิธีการปลุกเสกแต่อย่างใด ซึ่งก็เป็นข้อที่น่าสรรเสริญอยู่อีกประการหนึ่งว่า ทั้งๆที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากเหล่าสาธุชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ( พ.ศ.๒๔๘๑- ๒๔๘๔ ) ซึ่งบรรดาเกจิคณาจารย์โดยมากในสมัยนั้นมักนิยมทำเครื่องรางของขลังหรือไม่ก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมให้กับบรรดาลูกศิษ์ลูกหา แต่หลวงพ่อยังคงไว้ซึ่งความดุษณียภาพมิได้ทำตัวโอ้อวดเสมือนตนเป็นผู้วิเศษแต่ประการใด
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:48:11 pm
  ด้วยเหตุที่ว่าท่านไม่ค่อยนิยมในการถ่ายรูป ภาพถ่ายของท่านทั้งขนาดห้อยคอและขนาดบูชา จึงจัดว่าเป็นของหายากและเป็นที่หวงแหนของคนในพื้นที่เป็นที่สุด ผู้เขียนได้พยายามแสวงหาและรวบรวมภาพถ่ายในอิริยาบถต่างๆ ของท่าน จนกระทั่งพอที่จะเรียบเรียงเป็นวาระต่างๆ ได้ ๗ วาระดังนี้
๑.วาระแรกตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นพระใบฎีกาเคลือบ พระฐานานุกรมของพระครูสิงหชัยสิฌช์ (ฉะอ้อน) เจ้าคณะแขวงฯในขณะนั้น
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:49:58 pm
1
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:50:44 pm
๒.วาระที่สองถ่ายไว้เมื่อคราวฉลองสมณะศักดิ์ในพระราชทินนาม “พระครูวิจิตรชัยการ” เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ ทุกรูปเท่าที่พบจะมีรอยปากกาเขียนใต้ภาพไว้ว่า “ที่ระลึก คราวฉลองสมณะศักดิ์ ท่านพระครูวิจิตรชัยการ วัดบ่อแร่ ๔/๗/๒๔๘๔”เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเอง 
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:52:32 pm
๓.วาระที่สามเป็นรูปที่แปลกไปจากรูปในคราวต่างๆเนื่องจากเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อในอิริยาบถยืน แต่รูปนี้ถือว่าเป็นรูปที่ถ่ายเป็นการเฉพาะ ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายแต่อย่างไร เป็นความศรัทธาโดยส่วนตัวของร้านวัฒนศิลป์ที่มีความประสงค์จะมีรูปของหลวงพ่อไว้สักการะบูชา จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อ ซึ่งขณะนั้นท่านกำลังกวาดบันไดหอสวดมนต์อยู่ เมื่อร้านวัฒนศิลป์แจ้งความประสงค์แล้ว หลวงพ่อก็เข้าไปห่มจีวรพาดสังฆาฏิจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกลับมายืนให้ถ่ายที่บันไดหอสวดมนต์ หลังจากที่ร้านวัฒนศิลป์ล้างรูปออกมาแล้วได้เก็บไว้บูชา ๑ รูป และนำมาถวายให้หลวงพ่อไว้ ๑ รูป ดังนั้นรูปในอิริยาบถนี้ที่เป็นต้นฉบับจริงๆจึงมี ๒ รูปเท่านั้นในโลก
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:57:09 pm
๔.วาระที่สี่ถ่ายเมื่อ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ในคราวฉลองพัดสมณาคุณที่กระทรวงศึกษาธิการมอบให้กับพระภิกษุผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาและสังคม เป็นรูปพัดคู่มีทั้งขนาดบูชาและขนาดห้อยคอ รูปขนาดบูชาเท่าที่พบเห็นมี ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ สังเกตจากรอยพับที่วิ่งไปตามแนวนอนของผ้าม่านที่กั้นเป็นฉากหลัง จะอยู่เหนือบัวหัวเสาของหลักที่ตั้งพัดสมณาคุณ รูปนี้ใบหน้าของหลวงพ่อจะดูอิ่มเอิบมีเมตตา
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 09:59:49 pm
2
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:01:14 pm
แบบที่ ๒ สังเกตรอยพับของผ้าม่านจะวิ่งผ่านกึ่งกลางบัวหัวเสาของหลักที่ตั้งพัดสมณาคุณ ซึ่งรูปนี้ใบหน้าของหลวงพ่อจะดูเคร่งขรึมน่าเกรงขาม
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:02:39 pm
ส่วนรูปขนาดห้อยคอนั้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด มีรูปหลวงพ่อประกบกันทั้ง ๒ ด้าน ภายในรูปมีอักขระเลขยันต์ล้อมรอบองค์หลวงพ่อ มีทั้งเลี่ยมเงินและเลี่ยมนาก ในสมัยนั้นรูปเลี่ยมเงินทำบุญองค์ละ ๒๕ บาท เลี่ยมนาคทำบุญองค์ละ ๕๐ บาท เคยมีคนถามท่านว่ารูปหลวงพ่อใช้กันอะไรได้ หลวงพ่อท่านตอบว่า “กันแมงกินฟันๆจ๊ะ” การทำรูปหลวงพ่อจำหน่ายในครั้งนี้เป็นความคิดริเริ่มของสมุห์บุญช่วยที่มีวัตถุประสงค์จะรวบรวมปัจจัยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและประดับตกแต่งพระอุโบสถที่สร้างค้างคาอยู่ให้ลุล่วงไปด้วยดี  ร้านที่ถ่ายและจัดทำรูปทั้งขนาดบูชาและขนาดห้อยคอในวาระนี้คือร้านยินดีศิลป์ อักขระเลขยันต์ที่ปรากฏในรูปขนาดห้อยคอเป็นแบบยันต์ที่ทางร้านมีอยู่เดิมแล้ว ไม่ใช่อักขระที่มาจากความดำริของหลวงพ่อแต่ประการใด จะเห็นรูปแบบยันต์ในลักษณะนี้จากรูปถ่ายคณาจารย์ในสายชัยนาทแทบทั้งสิ้น เช่นรูปหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ,หลวงพ่อสำเภา วัดสะพาน,หลวงพ่อชม วัดตลุก , หลวงพ่อยอด วัดหนองจิก ,หลวงพ่อเกิด วัดเขาดิน เป็นต้นฯ รูปข้าวหลามตัดรุ่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นรูปถ่ายขนาดห้อยคอรุ่นแรก ที่ทำออกมาอย่างเป็นทางการที่สุด
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:03:37 pm
๕.รูปกระดานสี่แผ่น ถ่ายบนหอสวดมนต์ ซึ่งเป็นช่วงที่หลวงพ่อเริ่มอาพาธหนัก ถ่ายเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๐๑ ก่อนหลวงพ่อมรณะภาพ ๑๐ วัน จะเห็นได้ว่าธาตุขันธ์ของหลวงพ่อซูบผอมเป็นอย่างมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นแววตาที่ทรงไว้ด้วยอำนาจและตบะเดชะยังคงเปล่งประกายอย่างเห็นได้ชัด
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:05:58 pm
๖.รูปกระถางธูป  รูปนี้อุ้มร่างของหลวงพ่อเข้าไปถ่ายในโบสถ์เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหลังจากโบสถ์ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้รับการประดับตกแต่งจนเป็นที่เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑ ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑ ก่อนหลวงพ่อมรณะภาพเพียง ๙ วัน เนื่องจากด้านหน้าหลวงพ่อมีกระถางธูปตั้งอยู่ จึงเรียกว่า “รูปกระถางธูป”ร้านยินดีศิลป์เป็นผู้ถ่าย
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:07:09 pm
๗.รูปพยุงตัว เป็นรูปที่ถ่ายในวาระสุดท้ายที่สุดจริงๆ เพราะถ่ายก่อนหลวงพ่อมรณภาพไม่กี่ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าสรีระธาตุขันธ์ของท่านอิดโรยทรุดโทรมมากกว่ารูปอื่นๆที่ถ่ายในช่วงที่ท่านอาพาธ แต่กระนั้นแววตาของท่านยังคงเปล่งประกายออกมาอย่างอาจหาญ และมิหนำซ้ำยังปรากฏรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าของท่าน มิได้มีอาการประหวั่นพรั่นพรึงต่อมรณะสัญญาที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่อย่างไรเลย ซึ่งทั้งๆที่อาการของท่านในขณะนั้นกำลังเพียบหนักถึงขนาดที่ไม่สามารถทรงตัวได้ด้วยตัวท่านเองแล้วก็ตามที สังเกตด้านหลังหลวงพ่อจะมีหมอนใบใหญ่หนุนหลังท่านอยู่ โดยมีหมอส่ง สุขหนู(คนบ้านดอนเปร็ง)เป็นผู้ประคองร่างท่านอยู่ด้านหลัง
นอกเหนือจากนี้ยังมีรูปที่ถ่ายขึ้นแบบไม่เป็นทางการอยู่บ้างอย่างเช่น รูปถ่ายในงานสรงน้ำหลวงพ่อ ซึ่งรูปชุดดังกล่าวทราบแต่เพียงว่าตกทอดอยู่กับหลานๆท่านที่อยู่กรุงเทพฯ แต่ยังหา
หนทางติดต่อไม่ได้ 
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:10:09 pm
ส่วนพระพิมพ์เนื้อชินตะกั่วนั้น เริ่มสร้างราวๆปี พ.ศ.๒๔๙๗ส่วนพระพิมพ์เนื้อชินตะกั่วนั้น เริ่มสร้างราวๆปี พ.ศ.๒๔๙๗ หลวงพ่อพระครูบุญธรรมจำได้ว่าสร้างถัดมาจากรูปถ่ายห้อยคอทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งออกในปี พ.ศ.๒๔๙๖  ปฐมเหตุนับเนื่องมาจากคุณยายฟอง ชาวบ้านบ่อแร่แกพบก้อนแร่ในพื้นที่นาของแกโดยบังเอิญจึงนำมาถวายหลวงพ่อ ก้อนแร่นี้มีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดสักประมาณผลมะตูม การนำก้อนแร่มาเทเป็นองค์พระนี้ก็เป็นความคิดริเริ่มของพระสมุห์บุญช่วยอีกเช่นกัน ลำพังหลวงพ่อนั้นท่านไม่มีความคิดทำนองนี้เลย แต่ท่านก็มีเมตตามิได้ขัดศรัทธาแต่อย่างไร โดยส่วนตัวท่านมีแต่ความงดงามในศีลาจารวัตรและความมั่นคงองอาจในธรรมปฏิบัติ เป็นของมงคลประจำตัวท่านที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้มาประสบพบเห็นอย่างไม่มีวันหมดสิ้น
พระครูวิชัยสุตาทร (หลวงพ่อบุญธรรม จันทโน) วัดปากคลองฯผู้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระพิมพ์ในครั้งนั้นเล่าให้ฟังว่า เป็นพระพิมพ์ที่เทหล่อกันเองที่วัด โดยมีพระมหาชัยสิทธ์(อ้วน) (ภายหลังย้ายมาอยู่วัดปากคลองฯและต่อจากนั้นได้เป็นสมภารอยู่ที่วัดวิจิตรตระการนิมิต ฝั่งธนฯ) เป็นคนแกะแม่พิมพ์จากหินมีดโกนพอแกะเป็นรูปเป็นร่างเข้าหน่อยก็ทดลองนำดินเหนียวมากดดูว่าทรงพิมพ์จะออกมาเป็นอย่างไร หากยังดูเคอะเขินอยู่บ้าง ก็ทำการแก้ไขใหม่จนกระทั่งได้รูปทรงพอดูได้ จึงนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ ดังจะเห็นได้ว่ารูปแบบทรงพิมพ์ไม่สู้จะสวยสดงดงามเท่าใดนัก เพราะเป็นฝีมือแบบช่างจำเป็นหรือที่โดยมากเรียกกันว่าฝีมือช่างชาวบ้าน(ต่างกันก็ตรงในที่นี้พระเป็นผู้แกะพิมพ์เองไม่ใช่ชาวบ้านจะเรียกว่า ฝีมือพระบ้านนอกก็ไม่ผิดนัก)
แม้ทรงพิมพ์จะไม่สะไม่สวยเหมือนดังฝีมือของช่างมืออาชีพหรือฝีมือช่างหลวงแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธาและเจตนาที่เป็นกุศลอย่างเปี่ยมล้น
ซึ่งการเทพระพิมพ์ตะกั่วในครั้งแรกนี้ ท่านว่ามีแม่พิมพ์อยู่เพียงสองอันเท่านั้นคือแบบพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้ม บร.กับพิมพ์สามเหลี่ยม เป็นแม่พิมพ์ที่ใช้แบบเททีละองค์ กรรมวิธีการเทก็คือจะมีคนเคี่ยวตะกั่วคนหนึ่ง ซึ่งตะกั่วส่วนใหญ่นั้นใช้ตะกั่วเกียบเป็นหลัก ตะกั่วเกียบก็คือตะกั่วที่ใช้ในงานบัดกรีมีลักษณะเป็นแท่งๆและมีความบริสุทธิ์สูงกว่าตะกั่วน้ำนมนำมาหุงโดยใช้กระทะเหล็กเมื่อหลอมละลายจนเหลวได้ที่แล้วจึงใช้เหล็กคีบก้อนแร่หย่อนลงไปแตะให้ละลายปนไปทีละนิดเอาแค่พอเป็นกระสาย ให้ได้ชื่อว่ามีแร่โบราณนั้นผสมอยู่บ้างก็มีความเชื่อว่าทรงอานุภาพนักหนาแล้ว และเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วก็นำมาเทใส่แม่พิมพ์ อีกคนคอยใช้ผ้าม้วนๆเพื่อป้องกันความร้อนกดทับทางด้านหลังขององค์พระเพื่อให้องค์พระติดคมชัดและเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อตะกั่วด้วยอีกประการหนึ่ง ดังนั้นจึงมักปรากฏเนื้อเกินออกมาอันเกิดจากแรงกดจึงทำให้เนื้อตะกั่วที่ยังอ่อนตัวอยู่นั้นปิ้นออกมาทางด้านข้าง ส่วนอีกคนคอยแคะโดยใช้ช้อนสังกะสีบ้างปลายตะปูแหลมๆบ้างแคะองค์พระออกจากแม่พิมพ์ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งโลหะเย็นตัวลง ขั้นตอนสุดท้ายจึงนำองค์พระที่เย็นตัวลงแล้วนั้นนำมาตัดด้วยกรรไกร ที่ใช้กรรไกรได้เพราะขอบขององค์พระที่ปลิ้นโผล่พ้นแม่พิมพ์มานั้นมีความบางมากไม่ต้องถึงกับใช้สิ่ว ทำกันอยู่อย่างนั้นว่างช่วงไหนก็ค่อยๆทำกันไป ใช้เวลาทำอยู่ประมาณสี่เดือนเพราะเริ่มทำกันตั้งแต่เข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ยังทำต่ออีกเกือบเดือน เมื่อถึงคราวงานวัด พวกกรรมการวัดจะนำพระพิมพ์ตะกั่วเหล่านี้ออกมาให้ทำบุญองค์ละ ๑ บาทในสมัยนั้น
 จำแนกออกเป็น ๑๑ พิมพ์ดังนี้คือ
๑.พิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้ม บร.
๒.พิมพ์สมเด็จข้างเรียบพิมพ์เล็กฐาน ๗  ชั้น
๓.พิมพ์สมเด็จซุ้มเรือนแก้วพิมพ์ใหญ่ฐาน ๗ ชั้น อกตัน
๔.พิมพ์สมเด็จซุ้มเรือนแก้วพิมพ์เล็กฐาน ๗ ชั้น อกร่อง
๕.พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่วพิมพ์ใหญ่ฐาน ๓ ชั้น
๖.พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่วพิมพ์กลางฐาน ๓ ชั้น
๗. พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่วพิมพ์เล็กฐานชั้นเดียว
๘.พิมพ์สามเหลี่ยมหน้าจั่วนางพญาพิมพ์ฐานตาราง
๙.พิมพ์เล็บมือ(ใบมะขาม) พิมพ์ใหญ่
๑๐.พิมพ์เล็บมือ(ใบมะขาม) พิมพ์กลาง
๑๑.พิมพ์เล็บมือ(ใบมะขาม) พิมพ์เล็ก
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:14:06 pm
3
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:17:04 pm
4
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:20:24 pm
3
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:27:03 pm
เล็บมือพิมพ์ ใหญ่,เล็ก พิมพ์กลางติดไว้ก่อนครับลืมรูป
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:28:36 pm
ในปีพ.ศ.๒๔๙๘ เวลาฉันอาหารเริ่มมีอาการเจ็บคอ กลืนอาหารไม่ค่อยได้ คณะศิษย์จึงรบเร้าให้ท่านเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ได้ตรวจพบว่า หลวงพ่อเป็นมะเร็งที่หลอดอาหาร แพทย์จึงมีความเห็นให้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนหลอดอาหารใหม่โดยใส่หลอดพลาสติกเข้าไปแทน ซึ่งอาจจะนับเนื่องมาจากการดูดบุหรี่ที่ท่านดูดมานานเพิ่งจะมาเลิกก็หลังจากที่ท่านผ่าตัดแล้วนี่เอง แต่ด้วยเชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปตามกระแสโลหิต ร่างกายของหลวงพ่อเริ่มทรุดโทรม ฉันอาหารได้น้อยลงตามลำดับ ร่างกายซูบผอมอ่อนแรง ในที่สุดหลวงพ่อก็มรณะภาพอย่างสงบเมื่อแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ตรงกับวันพุธ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ สิริอายุได้ ๖๙ ปี ๔๙ พรรษา (แต่มักจารึกโดยปัดเศษอายุท่านให้เป็น ๗๐ ปี)การจากไปของท่านสร้างความอาลัยอาดูรให้เกิดแก่คณะศิษย์และชาวบ้านตลอดจนชาวตลาดร้านรวง พ่อค้าพานิชย์ และบรรดาข้าราชการทั้งชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ใหญ่ของบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เคยได้อาศัยร่มบุญร่มบารมีคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมในยามตกทุกข์ได้ยาก เคยได้บำบัดทุกข์บำรุงสุข เคยได้ชี้ทางสว่างไสว จากร้อนก็เคยได้ผ่อนบรรเทา จากทุเลาเล่าก็เคยได้ผ่อนคลาย บัดนี้โพธิ์ใหญ่แห่งอำเภอวัดสิงห์ล้มลงเสียอีกต้นหนึ่งแล้ว จะหาแก้วดวงไหนมาแทนท่านได้เสมอเหมือนหนอ
ด้วยความเคารพศรัทธาในองค์ท่านแม้ร่างของท่านจะปราศจากวิญญาณไปแล้วก็ตาม ชาวบ้านก็ยังสู้อุส่าห์หาน้ำหมึกบ้างขมิ้นบ้างมาทาฝ่าเท้าท่านแล้วใช้ผ้าขาวกดทับลงไป เพื่อให้ได้เพียงรอยเท้าท่านไว้สักการะบูชาก็ถือว่าเป็นมงคล นักหนาแล้ว หลังจากนั้นจึงจัดการกับศพของท่านโดยนำผ้าขาวมาห่อพันร่างท่านไว้อยู่หลายชั้น ในตอนแรกนั้นได้แต่กลางมุ้งครอบไว้ ต่อมาได้ทำการต่อโลงด้วยไม้สักแกะสลักมีข้อความว่า “พระครูวิจิตรชัยการ ชาตะปีฉลู เดือน๓ วันจันทร์ พ.ศ.๒๔๓๒ มรณะปีจอ เดือน๙ วันพุธ พ.ศ.๒๕๐๑ อายุ ๗0 ปี พรรษา ๔๙” แล้วจึงนำศพของท่านลงในโลงไม้สักนั้นตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไปหลังจากที่ท่านมรณะภาพไปแล้ว บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและคณะศรัทธาทั้งหลาย ต่างก็ปารถนาจะมีสิ่งมงคลที่เปรียบเสมือนตัวแทนท่านไว้สักการะบูชา ในระหว่างตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่นั้นบรรดาคณะศิษยานุศิษย์นำโดยพระครูวินิจชัยการหรือพระครูเลื่อน ธมฺมทินโนเจ้าอาวาสวัดสิงห์สถิต ร่วมกับคุณโชค ศรีสิทธิกรรม( บุตรชายของขุนหลวงศรีสิทธิกรรม อดีตนายอำเภอวัดสิงห์ ) จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อขนาดเท่าองค์จริงหล่อด้วยโลหะสำริดประดิษฐาน ณ วัดบ่อแร่ เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ่อแร่และคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์สืบต่อไป
มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและแสดงให้เห็นถึงความความเคารพรักและความศรัทธาในองค์หลวงพ่อที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการบรรทุกรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อกลับวัด โดยใช้รถจิ๊ปของตาบ้วนบรรทุกมา ในสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่เจริญ แม้แต่รถยนต์ก็ยังต้องอาศัยลัดเลาะมาตามท้องทุ่งนา ไม่ว่ารถจิ๊ปจะบรรทุกรูปเหมือนของหลวงพ่อผ่านไปทางใด ก็จะมีเสียงชาวบ้านตะโกนเรียก “หลวงพ่อๆ” ตลอดระยะทางด้วยความเคารพรักอย่างสุดซึ้ง แล้วก็พากันร้องไห้วิ่งตามรถ ยิ่งรถแล่นไปไกลเท่าไรกลุ่มมหาชนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งมองเห็นเป็นขบวนอย่างไม่ต้องนัดหมาย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างก็ส่งเสียงตะเบงเซงแซ่บ้างก็ร้องเรียกหลวงพ่อ บ้างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นสลับกันไปไม่ขาดเสียง นับว่าเป็นเสียงเพรียกแห่งศรัทธาอย่างแท้จริง
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: Tunya ที่ มีนาคม 01, 2011, 11:36:32 am
ยอดเยี่ยมมากครับ...ทั้งประวัติและวัตถุมงคลถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดครับ สมกับที่เหน็ดเหนื่อยมาแรมปี ขอชื่นชมในความเพียรพยายามอย่างสูงครับ กว่าจะรวบรวมมาได้ขนาดนี้...ขอบคุณมากครับ...(ยังมีต่ออีกใช่ไหมครับ)
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: rutr sagunnapan ที่ มีนาคม 01, 2011, 05:02:44 pm
สุดยอดครับ รอชมผลงานอีกครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 09:16:23 pm
      ขอบคุณครับพี่นพ และคุณ rutr ก็ช่วยกันไปครับ ด้วยศรัทธาและปารถนาที่จะเพื่อเผยแพร่เป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อปั่นหรือหวังผลประโยชน์อื่นๆแต่อย่างใด พระพื้นที่ถ้าคนพื้นที่ไม่ออกมาจัดการเสียก่อน วันข้างหน้าคนพื้นที่อาจจะเป็นผู้ที่ถูกจัดการเสียเอง
      ข้อมูลฉบับสมบูรณ์ยังมีอยู่อีกครับ แต่ขอกั๊กไว้สำหรับหนังสือฉบับเต็ม ซึ่งขณะนี้ได้มอบข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เจ้าคณะตำบลบ่อแร่แล้ว ก็สุดแท้แต่ทางวัดจะนำไปจัดการอย่างไร ติดตามชมรายละเอียด ข้อมูลเชิงลึก ประมวลภาพที่หาดูได้ยาก เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆที่พยายามเสาะหารวบรวมเพื่อมาเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด  ถ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านจะภูมิใจในองค์หลวงพ่อมากขึ้นกว่าที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 09:40:18 pm
 ต่อกันด้วยพระพิมพ์เล็บมือพิมพ์กลางที่ค้างเอาไว้ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 09:46:46 pm
ในคราวเดียวกันนี้ได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลที่จำลองรูปหลวงพ่อขึ้นด้วยอีกจำนวนหนึ่ง รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างมีดังนี้
 ๑.รูปหล่อบูชาเนื้อโลหะรุ่นแรก ปี ๒๕๐๑ 
ซึ่งใช้เนื้อโลหะที่เหลือจากการหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงมาหล่อเป็นรูปเหมือนขนาดบูชาฐานกว้างประมาณ ๕ นิ้ว ใต้ฐานบรรจุอัฐิและผงอังคารเททับด้วยปูนปลาสเตอร์ จำนวนการสร้างไม่มากนักคงไม่น่าจะเกิน ๓๐ องค์ เพราะเท่าที่สำรวจจากบุคคลที่มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทั้งในหมู่บ้านบ่อแร่และหมู่บ้านใกล้เคียงพบอยู่เพียง ๔-๕ องค์เท่านั้น ราคาบูชาในขณะนั้นองค์ละ ๑๐๐ บาท
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 09:52:19 pm
ในคราวเดียวกันนี้ได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลที่จำลองรูปหลวงพ่อขึ้นด้วยอีกจำนวนหนึ่ง รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างมีดังนี้
 ๑.รูปหล่อบูชาเนื้อโลหะรุ่นแรก ปี ๒๕๐๑ 
ซึ่งใช้เนื้อโลหะที่เหลือจากการหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงมาหล่อเป็นรูปเหมือนขนาดบูชาฐานกว้างประมาณ ๕ นิ้ว ใต้ฐานบรรจุอัฐิและผงอังคารเททับด้วยปูนปลาสเตอร์ จำนวนการสร้างไม่มากนักคงไม่น่าจะเกิน ๓๐ องค์ เพราะเท่าที่สำรวจจากบุคคลที่มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทั้งในหมู่บ้านบ่อแร่และหมู่บ้านใกล้เคียงพบอยู่เพียง ๔-๕ องค์เท่านั้น ราคาบูชาในขณะนั้นองค์ละ ๑๐๐ บาท
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:19:12 pm
๒.รูปหล่อบูชาเนื้อปูนปลาสเตอร์ปี ๒๕๐๑
ผสมผงอัฐิและเถ้าอังคารจำนวน ๒๐๐ องค์ มีเรื่องเล่าว่าได้ขอต่อหลวงพ่อไว้ว่าจะขอเทออกมาสัก ๒๐๐ องค์ แต่เมื่อปริมาณของผู้ที่มีจิตศรัทธามีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงได้เทเพิ่มปรากฏว่าเทออกมาเท่าไรก็ไม่สามารถแข็งตัวเป็นองค์ได้ จึงได้รูปหล่อบูชาเนื้อปูนไว้เพียง ๒๐๐  องค์เท่านั้น ในสมัยนั้นให้ทำบุญองค์ละ ๕๐ บาท
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:24:39 pm
๓.เหรียญรูปเหมือนครึ่งองค์ทรงเสมา ปี ๒๕๐๑
จำนวนการสร้างประมาณ ๔,๐๐๐ เหรียญ ใช้แจกในงานฌาปนกิจศพหลวงพ่อ แบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์คือ
   ๓.๑ พิมพ์หลังตัวหนังสือผิด (อำเภอสิงห์บุรี)
   ๓.๒ พิมพ์หลังยันต์
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:28:10 pm
เหรียญรุ่นนี้สั่งปั๊มขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ โดยใช้แม่พิมพ์ด้านหน้าและด้านหลัง(แบบหลังยันต์ชนิดเดียว) อันเดิมที่ใช้สร้างรุ่นแจกงานศพเมื่อปี ๒๕๐๑ เหรียญชุดหลังนี้จัดสร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อศักดิ์ เพื่อใช้ในการสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ จำนวนการสร้าง ๒,๐๐๐ เหรียญ หลวงพ่อศักดิ์เล่าว่าเมื่อสร้างออกมาแล้ว ก็นำไปให้พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณในสมัยนั้นทำการปลุกเสกถึง ๔ ท่านด้วยกัน ได้แก่
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:33:04 pm
ต่างกันตรง รายละเอียดในพิมพ์ ,เส้นสายบริเวณซุ้มเหรียญด้านบน และรอยตัดขอบด้านบน
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:35:34 pm
๑.หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี
หลวงพ่อศักดิ์ท่านเล่าว่าเมื่อหลวงพ่อมุ่ยทำการปลุกเสกแล้ว ท่านถึงกับออกปากว่า “ตั้งแต่เสกรูปเหรียญมายังไม่เคยเห็นรูปเหรียญของใครจะแรงเท่านี้เลย” แล้วหลวงพ่อมุ่ยก็ขอแบ่งเหรียญจากหลวงพ่อศักดิ์เอาไว้กับท่าน ๒๐๐ เหรียญ โดยหลวงพ่อมุ่ยก็มอบเหรียญสี่เหลี่ยมซึ่งด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อมุ่ยนั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังเป็นรูปพระพิมพ์สมเด็จปี ๒๕๑๐ ของท่านให้กับหลวงพ่อศักดิ์มา ๒๐๐ เหรียญเป็นการแลกเปลี่ยน (เหตุที่ พ.ศ.ของเหรียญไม่ตรงกันสันนิษฐานว่าเหรียญสี่เหลี่ยมของหลวงพ่อมุ่ยคงจะระบุ พ.ศ.ไว้ล่วงหน้าและหลวงพ่อศักดิ์เองก็คงนำไปให้ท่านเสกในช่วงปลายปี)
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:36:57 pm
๒.หลวงพ่อเอาะ วัดม่วง จังหวัดสิงห์บุรี
หลวงพ่อเอาะท่านนี้เป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยกับหลวงพ่อเคลือบมาก่อนแล้ว และตามประวัติเท่าที่สืบค้นได้ปรากฎว่าในสมัยที่หลวงพ่อเอาะท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอยู่นั้น ท่านก็เคยจาริกธุดงค์มาทางแถบนี้และได้ถูกชาวบ้านอาราธนานิมนต์ให้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดกุดจอก(ศรีสโมสร) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทอยู่ระยะหนึ่ง และได้เป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น จนกระทั่งได้เป็นศาสนสถานที่สำคัญในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อเอาะท่านนี้นับได้ว่าเป็นพระที่มีอานุภาพจิตสูงท่านหนึ่ง เพราะในขณะที่ท่านทำการเพ่งกระแสจิตบริกรรมคาถาปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้อยู่นั้น แค่เพียงชั่วอึดใจก็เกิดเสียงลั่นดัง “ปุ้ง” ขึ้นมา เหรียญทั้ง ๑,๘๐๐ เหรียญกระเด็นขึ้นจากถาดเสมือนมีใครเอาท่อนไม้ขนาดใหญ่มากระแทกก้นถาดโดยแรง เมื่อเหรียญหล่นกลับมายังพื้นถาดแล้ว เหรียญทุกเหรียญก็ยังคงสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับผึ้งแตกรังแล้วบินกลับมาจับรังใหม่อย่างไรอย่างนั้น เมื่อหลวงพ่อเอาะท่านเสกเสร็จแล้วท่านก็กล่าวกับหลวงพ่อศักดิ์เป็นสำเนียงลาวว่า “ดีสาดท่านเคลือบนี่แรงแท้เน๊าะ” และท่านก็ยังบอกอีกว่าหากทีหลังจะทำอีกก็ไม่ต้องเอาไปให้ใครเขาเสกหรอก ใครจะไปเสกดีเท่าท่านเจ้าของเหรียญอีกเล่า แล้วท่านก็บอกวิธีการอาราธนาบารมีหลวงพ่อเคลือบให้มาทำการปลุกเสก
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:40:18 pm
๓.หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม จังหวัดชัยนาท ซึ่งหลวงพ่อศักดิ์ท่านมีความใกล้ชิดและให้ความเคารพในด้านเวทย์วิทยาคมอีกท่านหนึ่ง หลวงพ่อกวยเป็นผู้สักหนุมานให้ท่าน
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 01, 2011, 10:43:32 pm
๔.หลวงพ่อผล วัดสวนขวัญ จังหวัดนครสวรรค์ ท่านนี้หลวงพ่อศักดิ์ท่านนับถือเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน เพราะได้เรียนวิชาต่างๆและได้รับการครอบครูจากหลวงพ่อผลโดยตรง หลวงพ่อศักดิ์ท่านเล่าว่าเมื่อเริ่มเรียนหลวงพ่อผลท่านเรียกเข้าไปในโบสถ์ แล้วท่านก็หยิบกระดานชนวนขึ้นมาลบผงปรากฏว่าในขณะที่ท่านลบผงอยู่นั้นมีนกจำนวนมากบินเข้ามาในโบสถ์แล้วก็บินวนเวียนอยู่รอบๆตัวท่านอย่างน่าอัศจรรย์
ย้อนกลับมาเรื่องงานศพของหลวงพ่อ ซึ่งหลังจากตั้งบำเพ็ญกุศลจนครบ ๑๐๐ วันแล้ว จึงได้ทำการปลงสรีระของท่านก่อนที่จะทำการฌาปนกิจ ในขณะที่ทำการปลงสรีระอยู่นั้น(ปลงสรีระ หมายถึงการรูดเอาส่วนที่เป็นอวัยวะน้อยใหญ่ออกจากโครงกระดูก) ปรากฏว่าพบเมล็ดน้อยหน่าอยู่ในท้องของท่านอยู่หลายเม็ด  เนื่องจากน้อยหน่าเป็นผลไม้ที่ท่านชอบฉัน และในขณะที่ท่านป่วยอยู่นั้นท่านฉันอาหารคาวหวานไม่ค่อยได้ น้อยหน่าสุกจึงเป็นผลไม้ที่ฉันง่ายที่สุดและท่านคงได้อาศัยประโยชน์จากเนื้อน้อยหน่านั้นนั่นแหละที่คอยหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์ของท่านจนถึงวาระสุดท้าย บรรดาศิษย์พากันเอามาเป็นของดีติดตัว มีคนนำไปทดลองด้วยปืนก็ปรากฏว่ายิงไม่ออก คนที่พกพาติดตัวถูกทำร้ายด้วยของมีคมก็ไม่ระคายผิว เป็นเรื่องพิสดารอยู่มากเช่นกันว่าแม้แต่เมล็ดน้อยหน่าที่เป็นอาหารเก่าคั่งค้างอยู่ในลำไส้ก็ยังกลับกลายเป็นของกายสิทธิ์ไปโดยปริยาย ศรัทธาบารมีแห่งองค์ท่านมิได้เสื่อมสูญไปตามสังขารท่านแต่อย่างไรเลย กระทั่งตอนที่ทำการฌาปนกิจแม้ไฟยังไม่ทันดับสนิท ก็มิอาจต้านแรงศรัทธาของบรรดาประชาชนที่ต่างกรูกันเข้ามายื้อแย่ง บ้างก็ได้เศษจีวร บ้างก็ได้กระดูก บ้างก็ได้เพียงเถ้าถ่านไปบูชา ไม่ว่าใครจะคว้าได้สิ่งใดก็พอใจจะเอาในสิ่งนั้นนำติดตัวไปสักการะ ชั่วพริบตาเดียว แทบไม่หลงเหลืออะไรแม้เถ้าธุลี ปรากฎการณ์เหล่านี้ย่อมแสดงถึงอานุภาพแห่งแรงศรัทธาที่มีต่อองค์ท่านอย่างล้นเหลือ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือ
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ มีนาคม 03, 2011, 08:55:47 pm
เที่ยวชมวัตถุมงคลพระท้องถิ่นสายอุทัย+ชัยนาท ที่ร้าน "ฝุ่นดินท้องถิ่นนิยม"ได้ตามลิงค์นี้ครับ
http://www.shop.sitluangporchua.com/storegallery.php?user_id=10002
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มีนาคม 04, 2011, 11:55:00 pm
ยอดเยี่ยมจริงๆครับสนับสนุนข้อมูลอัมีค่าของสายชัยนาทที่คุณฝุ่นดินสละเวลาบันทึกไว้ครับ ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: บอล อุทัย ที่ มีนาคม 29, 2011, 07:55:21 pm
สุดยอดข้อมูล ขอบคุณมาก ๆ ครับพี่
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: MAZTRIX ที่ เมษายน 10, 2011, 12:40:16 am
เข้ามากราบหลวงพ่อเคลือบท่านขอรับ
พ่อกระผมทันรุ่นท่าน ได้ของมาจากท่านหลายเหมือนกันครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ พฤษภาคม 23, 2011, 10:25:36 am
เข้ามากราบหลวงพ่อเคลือบท่านขอรับ
พ่อกระผมทันรุ่นท่าน ได้ของมาจากท่านหลายเหมือนกันครับ

ถ้ามีเวลารบกวนถ่ายภาพวัตถุมงคลของหลวงพ่อให้ชมบ้างครับ ไม่ทราบคุณพ่อท่านยังอยู่ไหมครับถ้าทันตัวอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วมีกระจ่าของหลวงพ่อเหลือมั่งไหมครับ อยากได้ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ กรกฎาคม 18, 2011, 01:41:07 pm

    ....ฝากร่วมเป็นวิทยาทานหนึ่งองค์ครับ!

(http://images.temppic.com/18-07-2011/images_vertis/1310971092_0.82185200.jpg)
(http://images.temppic.com/18-07-2011/images_vertis/1310971211_0.65102900.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กรกฎาคม 18, 2011, 08:32:32 pm
สวยซึ้ง..ครับท่านโซดา อยากนิมนต์กลับมาอยู่กับลูกหลานหลวงพ่อ จะขัดนิมนต์ไหมครับ (หวังเล็กๆครับ)
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ กรกฎาคม 18, 2011, 09:28:51 pm
(http://images.temppic.com/18-07-2011/images_vertis/1310999079_0.86509500.jpg)(http://images.temppic.com/18-07-2011/images_vertis/1310999117_0.38740100.jpg)

 
สวยซึ้ง..ครับท่านโซดา อยากนิมนต์กลับมาอยู่กับลูกหลานหลวงพ่อ จะขัดนิมนต์ไหมครับ (หวังเล็กๆครับ)

  ....ขอบคุณค้าบบบบ!(http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/icon/kiki.gif)(http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/icon/kiki.gif)(http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/icon/kiki.gif)
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: FAMEETA ที่ กรกฎาคม 11, 2012, 06:23:48 am
 มาศึกษา ขอบคุณครับ :D
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: หนึ่ง ที่ กันยายน 12, 2013, 07:33:52 pm
องค์นี้ ใช่ของท่านไหมครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: หนึ่ง ที่ กันยายน 12, 2013, 07:39:50 pm
ของท่านไหมครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ฝุ่นดิน ที่ กันยายน 14, 2013, 11:15:52 pm
องค์นี้ปรกโพธิ์หลวงพ่อดัด วัดท่าโบสถ์ครับ ตอนหลังๆมีถอดพิมพ์ออกมาด้วยต้องพิจารณาให้ดีครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและประมวลภาพ หลวงพ่อเคลือบ วัดบ่อแร่ จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: หนึ่ง ที่ กันยายน 15, 2013, 12:33:28 pm
องค์นี้ปรกโพธิ์หลวงพ่อดัด วัดท่าโบสถ์ครับ ตอนหลังๆมีถอดพิมพ์ออกมาด้วยต้องพิจารณาให้ดีครับ

ขอบคุณครับ ผมได้มาประมาณ 2536-37 ครับ  ได้มาก็ไม่ได้เก็บข้อมูล ว่าหลวงพ่ออะไร ได้มา 2 ชิ้น อีกองค์ระเบิดออก