กระดานสนทนาเว็บไซต์ ศิษย์หลวงพ่อกวย

โชว์พระเครื่อง วัตถุมงคล เกจิอาจารย์สายชัยนาท => โชว์พระเครื่อง วัตถุมงคล เกจิอาจารย์สายชัยนาท ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:22:05 pm

หัวข้อ: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:22:05 pm
หลวงพ่อพร้า อัตตสันโต อดีตเจ้าคณะตำบลดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดและเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านดงคอน และสาธุชนโดยทั่วไป

ชื่อเสียงของท่าน เป็นที่รับรู้กันทั่วท้องทุ่งเมืองสรรคบุรีถึงความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ ที่สามารถพลิกผันสถานการณ์อันเลวร้าย ให้กลับกลายเป็นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ จนได้รับสมญานาม หลวงพ่อพร้า เจ้าตำรับน้ำมนต์บาทเดียว

ปัจจุบัน หลวงพ่อพร้า หรือ พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงคอน

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า พร้า ยอดดำเนิน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2466 ตรงกับเดือน 5 ปีกุน เป็นชาวชัยนาทโดยกำเนิด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ชีวิตในเยาว์วัยของท่านผิดแผกไปจากเด็กในวัยเดียวกัน เพราะกำพร้าโยมบิดาตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์ของมารดาได้เพียง 3 เดือน เมื่อพ้นจากครรภ์มารดา เครือญาติจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อให้ท่านว่า กำพร้า หากแต่การแจ้งชื่อที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร์ ตกคำว่า กำ คงเหลือเพียงคำว่า พร้า เพียงอย่างเดียว

จึงไปตรงกับคำที่หมายถึง ของมีคม ซึ่งเกิดจากเหล็กกล้ามีดพร้า นั่นเอง

ในวัยเด็ก แม้จะขาดบิดาผู้เป็นเสาหลักของครอบครัว แต่มารดาของท่านได้อุ้มชูเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความอุตสาหะ และท่านยังได้รับความเอื้ออาทรจากบรรดาเครือญาติ เนื่องจากมีอุปนิสัยเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่าย มีใจโอบอ้อมอารี ท่านมักจะติดตามผู้ใหญ่เข้าวัดทำบุญอยู่เสมอๆ

หลังจากได้ศึกษาเล่าเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 มิได้มีโอกาสเรียนต่อ เพราะฐานะทางบ้านยากจน ทั้งๆ ที่ใจของท่านอยากจะร่ำเรียนต่อ จึงเป็นเหตุให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่า

...หากมีโอกาสได้บวช จะขอบวชให้เสากุฎีคอดหรือเสากุฎีขาด และหากมีโอกาสได้เป็นสมภารเจ้าวัด จะอุปถัมภ์การศึกษาแก่เด็กๆ ที่พ่อแม่มีฐานะยากจน จะทำ จะช่วยให้เต็มความสามารถ...

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโคกดอกไม้ ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โดยมีพระครูปัตย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์เขียว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์โห้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายา อัตตสันโต หมายถึง ผู้มีตนอันสงบแล้ว

ภายหลังจากที่ได้อุปสมบทแล้ว ท่านมีจิตมุ่งมั่นและเพลิดเพลินต่อรสพระธรรม หมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท รวมทั้งช่วยเหลือการพัฒนาวัด และญาติโยมที่มีความทุกข์-เดือดร้อน จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านดงคอน

ต่อมา ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ได้ยึดหลัก พูดจริง ทำจริง ยึดความถูกต้องเป็นเกณฑ์

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2491 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

พ.ศ.2513 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงคอน

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่ พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ พ.ศ.2519 ได้รับพะราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ด้านการพัฒนา หลวงพ่อพร้าได้ตั้งใจพัฒนาวัดที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมจนรุ่งเรือง ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ บูรณะเจดีย์ สร้างซุ้มประตู ถนนภายในวัด สร้างสนามเด็กเล่น ศาลาประชาคมและบูรณะวัดที่มีฐานะด้อยกว่า

ด้านการศึกษา ด้วยปณิธานของหลวงพ่อพร้าที่ตั้งใจเอาไว้แต่ต้นว่า เมื่อได้บวชและได้เป็นเจ้าอาวาสจะสนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งท่านได้จัดตั้งกองทุนเอาไว้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร ที่ขาดแคลน ท่านได้ส่งพระภิกษุ-สามเณรที่สนใจใฝ่การศึกษาเหล่านั้น ไปรับการศึกษาในกรุงเทพมหานคร บางรายประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมมากมาย โดยอาศัยปัจจัยจากกองทุนการศึกษาที่ท่านจัดตั้งขึ้น

ด้านสาธารณสุข แต่เดิมชาวบ้านดงคอน ขาดแคลนแพทย์และสถานพยาบาลที่ทันสมัย ท่านได้ให้การสงเคราะห์ด้วยการนำเอาวิชาแพทย์แผนโบราณบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้กับญาติโยม ในระยะต่อมา ได้เป็นแกนนำในการก่อสร้างสถานีอนามัยขึ้นที่วัดโคกดอกไม้ เป็นสถานที่บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

นอกจากนี้ หลวงพ่อพร้า ได้ให้ความสนใจศึกษาด้านวิทยาคม ค้นคว้าด้านปฏิบัติจิตภาวนา เพื่อให้จิตบังเกิดสมาธิและได้กราบฝากตัวเป็นศิษย์ต่อหลวงพ่อโต วัดวิหารทอง  ซึ่งเป็นหลวงลุงของท่าน และได้รับความเมตตาถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้น หลวงพ่อโตยังให้ความเมตตาอุปถัมภ์ในการบูรณะวัดโคกดอกไม้ เป็นการช่วยเหลือพระหลานชายของท่านอีกทางหนึ่งด้วย

และอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์ที่ได้มอบสรรพวิชา ให้กับหลวงพ่อพร้ามากมายหลายด้าน คือ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

พุทธาคมอันเข้มขลังที่หลวงพ่อพร้าได้รับถ่ายทอดจาก 2 พระอาจารย์ ภายหลังได้นำมาสงเคราะห์ให้กับญาติโยมที่ประสบความเดือดร้อน โดยเฉพาะตำรับน้ำมนต์อันเข้มขลัง ซึ่งท่านมิได้เรียกร้องอะไร เพียงแต่ขอค่าบูชาครูเพียงบาทเดียว จนได้รับการยกย่องและเรียกขานนามของท่านว่า หลวงพ่อพร้า เจ้าตำรับน้ำมนต์บาทเดียว

สำหรับวัตถุมงคลของท่านที่มีประสบการณ์และกล่าวขานกันถึงพุทธคุณ ได้แก่ พระสมเด็จมหาลาภ รุ่นแรกปี 12 และปี 14 พระสมเด็จ ด้านหลังฝังข้าวสารดำ 9 เม็ด รุ่นแรกปี 14, รุ่น 2 ปี 30 ฝังข้าวสารดำ 6 เม็ด และตะกรุดโทน

ปัจจุบัน ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นรุ่นที่ 3 มีตะกรุดโทน, เหรียญบาตรน้ำมนต์ เพื่อมอบให้กับเจ้าภาพกองผ้าป่า กองละ 1,250 บาท เป็นกองทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้และยังจัดสร้างพระสมเด็จปรกโพธิ์ (โพธิ์แก้ว) หลังยันต์ตำรับหลวงพ่อกวย, พระสมเด็จหลังรูปเหมือน, มีดหมอและจตุคามรามเทพ

แม้ปัจจุบัน หลวงพ่อพร้า อัตตสันโต ล่วงวัย 84 ปี แต่สุขภาพร่างกายของท่านยังคล่องแคล่ว แข็งแรง

เกียรติคุณ บารมี รวมทั้งพุทธาคมอันศักดิ์สิทธิ์พลังจิตของท่าน ทำให้ท่านได้รับการยกย่องเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่มีบารมีทางกระแสจิตแก่กล้า

ในระดับแนวหน้าอีกรูปหนึ่ง

หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:31:16 pm
แหวกม่านเนื้อเหลือง ผสมเกศา ปี 2530
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:33:10 pm
แหวกม่านปี 2547
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:34:09 pm
ใบฝอยการจัดสร้าง
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:36:32 pm
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ ปี 2530
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: bear17 ที่ ตุลาคม 11, 2008, 04:52:33 pm
ข้อมูลเยี่ยมครับ... ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 05:41:10 pm
เหรียญรุ่นแรกปี30
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 11, 2008, 06:26:44 pm
มีดรุ่น ๒ ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ตุลาคม 13, 2008, 09:53:08 pm
ร่วมแจมครับพี่ตึ๊ง
มีดรุ่นแรกใบทำจากตะปูโบสถ์เก่าฝักทำจากกะลาตาเดียวครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ตุลาคม 13, 2008, 09:57:19 pm
ขุนแผนรุ่นแรกออกปี2511ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ตุลาคม 13, 2008, 10:00:08 pm
สมเด็จ วค หลังข้าวสารดำออกปี2514ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 12:14:12 am
ขอบคุณมากครับบอลช่วยกันลงครับ พระปฏิทาดีๆบ้านเรา  งดงามทางปฏิบัติ ในพระธรรมวินัย  ;)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 12:44:10 am
เหรียญรุ่นยกช่อฟ้าปี 2536 ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 12:47:01 am
เหรียญที่ระลึก สร้างซุ้มประตูวัด 2547
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 06:58:26 pm
เหรียญรูปไข่หลวงพ่อพร้า เต็มองค์
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 07:00:16 pm
เหรียญ 6 รอบ ปี2538
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 07:02:05 pm
เหรียญ ฝังลูกนิมิต ปี 2539 (ประสบการณ์เยอะ)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 07:20:25 pm
รูปหล่อรุ่นแรก
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 07:21:43 pm
รูปหล่อรุ่น 2 รมดำ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 07:23:10 pm
รูปหล่อรุ่น 2 กะไหล่เงิน ก้นสีผึ้ง
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 15, 2008, 07:24:20 pm
รูปหล่อรุ่นพิเศษ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 19, 2008, 06:17:09 pm
เหรียญบาตรน้ำมนต์ 2551 (ที่วัดยังมีให้บูชา  19 ต.ค. 2551)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ตุลาคม 19, 2008, 06:28:19 pm
เหรียญฉีดปี30
เหรียญหลวงพ่อโตออกปี2511
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ตุลาคม 20, 2008, 09:50:56 pm
รูปถ่ายหลังสิงห์ทั้งสองแบบครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ตุลาคม 20, 2008, 09:57:31 pm
แหวกม่านหลังปี พ.ศ.เกิดของหลวงพ่อพร้าออกปี2530ครับ
สมเด็จมหาลาภรุ่นสองออกปี251..กว่าๆผมจำปีไม่ได้แต่หลวงพ่อกวยร่วมปลุกเสกแน่นอนครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 21, 2008, 08:48:25 am
ขอบคุณครับบอล พี่เอาของพี่ลงด้วย สมเด็จมหาลาภรุ่น๒ อีกองค์ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: คางเครา ที่ ตุลาคม 26, 2008, 02:05:48 pm
พระสิวลีครับ ออกมาประมาณปี251-กว่าๆ ทันหลวงพ่อกวยแน่นอนครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 28, 2008, 11:19:36 pm
ขอบคุณบอล กับ พี่เอ็ดมากครับที่ช่วยนำเสนอ

ท้าวเวสสุวรรณ ของหลวงพ่อพร้าครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 29, 2008, 08:17:12 pm
รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อพร้าครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ตุลาคม 29, 2008, 08:19:50 pm
รูปถ่ายหลวงพ่อพร้า หลังหลวงพ่อโต
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กน้อย ที่ ตุลาคม 31, 2008, 08:59:16 am
มีอยู่องค์เดียว ทั้งดงคอนนับบองค์ได้ครับ เท่าที่รู้ยังไม่เจอองค์ที่ ๔ ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: คางเครา ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 11:58:05 am
ขุนแผนหลวงพ่อ ...อยากได้..
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 02, 2008, 11:13:25 pm
เหรียญหล่อรุ่นแรกปี30
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: chalothon ที่ พฤศจิกายน 05, 2008, 09:03:03 am
       ;)  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: lavar_181 ที่ พฤศจิกายน 06, 2008, 09:53:44 am
 :o :o :o เยี่ยมเลยครับ  :o :o :o
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:05:17 pm
ท่านท้าวเวสสุวรรณ เลี่ยมเดิมๆ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:06:31 pm
รวมมิตรล็คเก็ต
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:07:47 pm
ล็อคเก็ต ต่อครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:09:07 pm
พระผงรุ่น พิมพ์วัดปากน้ำ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:10:42 pm
พระสรรค์ ของหลวงพ่อพร้าครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:15:01 pm
รูปถ่ายหลังสิงห์ ต่อไปจะหายากมากๆ เพราะมีน้อยพอๆกับ รูปถ่ายหลังสิงห์หลวงพ่อกวย ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:16:45 pm
รูปถ่ายหลังสิงห์พิเศษ เกศาเยอะ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 09:18:25 pm
ขุนแผน
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: โอ๋ชัยนาท ที่ พฤศจิกายน 18, 2008, 10:02:32 pm
ชมแล้วคิดถึงหลวงพ่อพร้ามากครับ เดี๋ยวไปกราบท่านดีกว่า แหะๆ  ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 19, 2008, 07:43:30 pm
รูปถ่ายหลังทองแดง จารลายมือหลวงพ่อครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 20, 2008, 10:39:27 pm
 ;D ;D ;Dขอแจมด้วยครับ ;D ;D ;D
รูปถ่ายบูชาครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 20, 2008, 10:41:41 pm
 ;D ;D ;Dรูปหล่อบูชา ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 20, 2008, 10:44:00 pm
 ;D ;D ;Dพระสังกัจจายน์บูชา3นิ้วครับ ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 20, 2008, 10:45:22 pm
 ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 20, 2008, 10:47:41 pm
 ;D ;D ;Dนางกวักเนื้อไม้รักตายพรายครับ ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 20, 2008, 10:50:15 pm
 ;D ;D ;Dสมเด็จมหาลาภรุ่นแรก เส้นเกษา แบงค์ลงยันต์ครับ ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 21, 2008, 05:50:30 pm
ขอบคุณมากครับพี่ ขุนทัพ สงสัยต้องไปเก็บเกศาหลวงพ่อบ้างละ พี่  ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 09:46:18 pm
รูปถ่ายหลังสิงห์อีกแบบที่ไม่ค่อบเห็นครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 09:56:16 pm
แหวนรุ่นแรกครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 09:58:38 pm
เข็มกลัดหลวงพ่อครับ ;)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 10:16:17 pm
สามเหลี่ยมรุ่นเก่าครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 10:17:49 pm
เสือกัลปังหาเนื้อดำครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 22, 2008, 10:20:12 pm
รูปหล่ออีกรุ่นครับออกปี51
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 24, 2008, 01:14:20 pm
สุดยอดครับบอล พี่ชอบรูปถ่ายหลังสิงห์แบบที่บอลเอามาลงใหม่นะ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 12:48:20 pm
แหวนหลวงพ่อรุ่น๒
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 12:56:32 pm
ท้าวเวสสุวรรณขาว
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ พฤศจิกายน 26, 2008, 07:05:51 pm
พิมพ์หลวงพ่อโตทาทองผมจำปีที่ออกไม่ได้แต่น่าจะปี1..กว่า
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 10:08:12 pm
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 10:10:47 pm
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 10:13:03 pm
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ขุนทัพ ที่ พฤศจิกายน 28, 2008, 10:14:32 pm
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 08:53:52 am
พี่ขุนแอบมาเก็บหลวงพ่อนานหรือยังครับเนี่ย  ;D หลวงพ่อพร้าไม่ธรรมดา ท่านเป็นศิษย์ที่สืบทอดวิชาจากหลวงพ่อกวยโดยตรง  ;)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: engineer ที่ พฤศจิกายน 29, 2008, 02:52:10 pm
คุณศักดิ์สิทธิ์เป็นคนที่รักบ้านเกิดตัวจริง ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 01, 2008, 05:21:19 pm
เหรียญซุ้มประตูปี2547เนื้อนะวะกับกะไหล่ทองครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:27:10 pm
จะลงจนกว่าจะปักหมุด ;D
พิมพ์คล้ายวัดปากน้ำ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:36:25 pm
พิธีเดียวกับวัดชิโนรสครับ(ถ้าจำไม่ผิดครับ)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:38:06 pm
สมเด็จมหาลาภรุ่น3ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:40:08 pm
รูปถ่ายหลังจีวรออกปี2519ครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:42:17 pm
พระปิดตาออกปีไรผมจำไม่ได้ครับแต่วัดโคกดอกไม้แน่ๆครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:43:50 pm
ยันต์นางกวักสำหรับค้าขายครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 03, 2008, 08:47:13 pm
ล๊อกเก็ตทั้งเล็กและใหญ่
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 04, 2008, 09:48:12 am
จะลงจนกว่าเวปมาสเตอร์จะปักหมุดให้ ;)
รูปถ่ายหลวงพ่อพร้าหลังหลวงพ่อโตซึ่งเป็นหลวงลุงของท่านครับน่าจะออกราวปี251..กว่าๆครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: บอล อุทัย ที่ ธันวาคม 04, 2008, 10:13:21 am
 :D :D :D :D :D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 15, 2008, 06:31:18 pm
ตอบแทนเวปมาสเตอร์ที่ปักหมุดให้ :D
สมเด็จมหาลาภรุ่นแรกปี2511 ;)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 15, 2008, 06:33:16 pm
แหวนอีกรุ่นครับ :)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ธันวาคม 15, 2008, 08:17:50 pm
 ;D ปักหมุดจนได้นะ ครับ บอล  ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ ธันวาคม 16, 2008, 03:42:21 pm
;D ปักหมุดจนได้นะ ครับ บอล  ;D
เอาจนได้ครับพี่ตึ๋ง ;D
กระทู้นี้น่าจะรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพร้าไว้มากรุ่นที่สุดในโลก(ณ เวลานี้ 16 ธ.ค.51)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: EakLookNam ที่ ธันวาคม 16, 2008, 05:31:21 pm
 :D ปักหมุดแล้ว ผมขอแจมด้วยหนึ่งชุดครับ..ยังใหม่อยู่เลยครับ..ไปเดินเล่นๆ ในกรุงเทพ พี่เขาเลยแบ่งมาให้บูชา ครับ.. ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: EakLookNam ที่ ธันวาคม 17, 2008, 10:49:55 am
 ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: saksitlew ที่ ธันวาคม 17, 2008, 02:42:10 pm
เก็บให้ดีครับคุณเอก ต่อไปบาตรน้ำมนต์รุ่นนี้ไม่ใช่เล่นๆ  :o
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2009, 05:44:23 pm
มาชมรูปหลวงพ่อขนาดโปสการ์ดบ้างนะครับ
รูปใบโพธิ์ครับด้านหน้าและหลัง
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2009, 05:46:25 pm
หาแบบบูชาไม่ได้ครับวาสนาตอนนี้มีแค่ขนาดโปสการ์ด :)
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: ballyhouse2 ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2009, 05:48:17 pm
รูปนี้เมื่อครามที่หลวงพ่อปลุกเสกจตุคามครับที่วัดโคกดอกไม้ทุกรูปผมรับกับมือหลวงพ่อครับ ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: nopadol ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 09:26:56 am
ข้อมูลดีน่าสนใจมากๆครับ
ตอนนี้ที่วัดมี ท้าวเวสสุวรรณเนื้อผง เหลืออยู่ไม่มากครับตนละ ๑๐๐ บาท ใช้มวลสารพระเก่าที่แตกหักของเก่าทั้งหมดบดรวมกัน ( ทำไม่เยอะนะครับ ) มีเอกลักษณ์ดี ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: nopadol ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 09:30:40 am
ลืมไปอีกครับ ตอนนี้ที่วัดมีพระบูชาขนาด ๕ นิ้วให้บูชานะครับ องค์ละ ๒๙๙๙ บาท ทำตามจำนวนที่สั่งจองครับ รายได้นำเงินไปช่วยก่อสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือกันครับ ;)
แท้และทันท่านแน่นอนไม่ต้องหาข้อมูลมาเล่านิทานให้คนรุ่นหลังฟัง ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawan48 ที่ มีนาคม 20, 2009, 08:55:24 am
อยากไปกราบท่านมากครับ ผมเองพึ่งไปเช่าพระแหวกม่านปี47 พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ จากเวปการันตรีพระ ตอนแรกผมดูจากภาพแล้วไม่ค่อยสวยกะว่าจะแบ่งให้พี่ชายไปซักองค์ พอได้รับพระแล้วยิ่งดูก็ยิ่งสวย เปลี่ยนใจไม่ให้แล้วเก็บไว้เองเลยทั้งสององค์เลยครับ อย่างแรกที่ไม่ให้เพราะกลัวว่าพี่ชายได้ไปก็ไม่สนใจเอาไเก็บไว้เฉยๆ เสียดาย ไว้ให้เขารับรู้เรื่องของหลวงพ่อให้เกิดศรัทธาเองก่อนดีกว่าได้พระหลวงพ่อไปจะได้มีค่ามากๆ จริงไหมครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: nop ที่ พฤษภาคม 15, 2009, 05:43:14 pm
ข้อมูลดีมากมากครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: หมูมหาเวทย์ ที่ พฤษภาคม 20, 2009, 05:07:03 pm
เยี่ยม ๆ ครับคุณตึ๊ง ทุกรุ่นอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอน
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: Montree ที่ กรกฎาคม 08, 2009, 02:50:40 pm
เมื่อไรหลวงพ่อพร้า จะสร้างรูปปั้มรุ่นแรกใครมีข่าวช่วยบอกบ้างนะครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: หมูมหาเวทย์ ที่ ธันวาคม 24, 2009, 11:18:24 pm
น่านดิ รออยู่ครับ  ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: artcrub ที่ พฤษภาคม 15, 2010, 07:22:01 am
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

ตะกรุดของหลวงพ่อพร้าท่านจารเองหรือป่าวครับ มีให้ทำบุญบูชาที่วัดตอนอยู่ไหมครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: บุญชัย ที่ ตุลาคม 13, 2010, 07:34:30 pm
ขอบคุณสำหรับประวัติหลวงพ่อพร้า และ ภาพวัตถุมงคลต่างๆ ของหลวงพ่อด้วย
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อพร้าด้วยครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: rukpra ที่ พฤศจิกายน 01, 2010, 10:54:13 pm
เพิ่งได้ไปไหว้หลวงปู่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับ หลวงปู่เมตตามากๆ ท่านจะชอบให้เอายาคูลมาแจกญาติโยมที่ไปไหว้ท่าน
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: Montree ที่ มกราคม 17, 2011, 05:59:26 pm
ท่านใดต้องการบูชารูปเหมือนบูชาหลวงพ่อพร้ารุ่นแรกหนังสือนูนหน้าตัก5นิ้วมีรอยจารติดต่อด่วน085-1518982
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: Tanakorn ที่ พฤษภาคม 30, 2011, 08:55:43 am
ผมเก็บไว้เยอะอยากให้ลูกศิษย์มารับไถ่โอนเป็นศิษย์สายตรงหลวงพ่อพร้าทุกอย่างทุกองค์ใส่ตลับแล้ว 2 บาท
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: tavin_99 ที่ มิถุนายน 15, 2011, 10:34:03 pm
พี่ชายขออณุญาติถามนะครับว่า หลวงพ่อพร้าท่านยังอยู่ไหมครับหรือว่าท่านเสียไปแล้วอ่ะครับ
ถ้าท่านยังอยู่ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับพี่ชายผมไม่รู้จริงๆ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: หลวงโก๋ ที่ กรกฎาคม 02, 2011, 12:02:49 am
หลวงปู่ท่านยังอยู่ครับ  ตอนนี้ทางวัดกำลังจัดทำตระกรุดหนังเสือมีแค่ 108 ดอกรีบจองนะครับ
หัวข้อ: แก้ไขข้อมูล
เริ่มหัวข้อโดย: man ที่ กรกฎาคม 16, 2011, 08:14:58 pm
 :)ประวัติหลวงพ่อพร้าแก้ไขเล็กน้อยเมื่อปี2519เป็นพระครูวิจิตรชยานุวัตรจนถึงปี2530พอปี2530เลื่อนเป็นพระครูวิจิตรชยานุรักษ์จนถึงทุกวันนี้ :) ???
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: Montree ที่ สิงหาคม 02, 2011, 12:10:55 pm
ท่านใดมีข้อมูลและรูปภาพรูปปั้มรุ่นแรกช่วยลงหน่อยดิและถ้ามียอดสร้างก็ดีนะครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: weerawat26 ที่ มิถุนายน 27, 2012, 10:08:22 am
มีดรุ่น ๒ ครับ

พอมีมีดแบ่งให้ผมสักเล่มไหมครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: FAMEETA ที่ กรกฎาคม 11, 2012, 06:22:34 am
 มาศึกษา ขอบคุณครับ :D
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:28:27 pm
ขออนุญาตลงด้วยคนครับ

พิมพ์วัดปากน้ำ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:31:41 pm
รูปหล่อปั๊มรุ่นแรกเนื้อเงิน
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:33:59 pm
รูปถ่ายหลังสิงห์พิมพ์จับเข่า
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:35:47 pm
รูปถ่ายหลังสิงห์พิมพ์นั่งสมาธิ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:38:11 pm
ปิดตามหาลาภ หายากครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:41:17 pm
เหรียญหล่อรุ่นแรกเนื้ออัลปาก้า
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:42:36 pm
รูปหล่อรุ่นแรกเนื้ออัลปาก้า
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 06:43:47 pm
แหวกม่านเนื้อดำ หลังข้าวสารดำ 6 เม็ด
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 22, 2013, 05:40:12 pm
แหวกม่านเนื้อดำ หลังข้าวสารดำ 6 เม็ด
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
เริ่มหัวข้อโดย: gel pongam ที่ กรกฎาคม 22, 2013, 05:41:24 pm
สมเด็จหลังรูปหลวงพ่อพร้าเนื้อดำ
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า ว
เริ่มหัวข้อโดย: Deutscher ที่ ธันวาคม 23, 2013, 11:45:40 am
อยากได้รูปถ่ายหลังสิงห์ จังครับ มีพี่ท่านใด พอแบ่งให้บูชาได้บ้างครับ  :-* :-*
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า ว
เริ่มหัวข้อโดย: deknongduk ที่ กรกฎาคม 26, 2019, 06:35:38 am
ข่าวด่วนครับและขอแสดงความยินดีกับหลวงพ่อพร้าที่ได้รับ
โปรดเกล้าฯถาปนาสมณศักดิ์ 21.พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัดโคกดอกไม้ จ.ชัยนาท เป็น พระมงคลวิจิตร
จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสมณศักดิ์ ในวันที่ 28 ก.ค. เวลา 17.00 น.
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
หัวข้อ: Re: ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพร้า ว
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ ธันวาคม 01, 2019, 11:01:16 pm
หลวงพ่อพร้า จากไปด้วยอาการสงบ ละสังขารแล้ว ในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:04 น. ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่าน ท่านเหนื่อยมาทั้งชีวิต สงเคราะห์คนนับไม่ถ้วน เป็นพระเกจิอาจารย์ของชัยนาทที่มีอายุยืนยาวมากอีกรูปหนึ่ง
    กราบลาด้วยความอาลัยครับ