สิ่งของ ภาพหายาก เกี่ยวกับหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ

หัวข้อ

(1/1)

[1] ใบอนุโมทนาสร้างศาลาการเปรียญ

[2] อาราธนาประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษก เหรียญในหลวง ๔ รอบ พระครูสุชัยบุญญาคม

[3] อนุโมทนาบัตรครับ

[4] ใบอนุโมทนาบัตร เนื่องในงานทำบุญฉลองอายุครบ ๖ รอบ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version