ผู้เขียน หัวข้อ: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.  (อ่าน 19568 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ SODA 405

 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์
 • สมาชิก
 • *
 • Thank You
 • -Given: 47
 • -Receive: 7
 • กระทู้: 6369
 • พลังน้ำใจ 7
 • ....เก็บ,สะสม,อนุรักษ์.
  
..พระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ  สุทตฺโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี.            
            
        
        
        ....รูปภาพรวมพระคณาจารณ์แห่งยุค ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพุฒ ร่วมอยู่ด้วยครับ. (ภาพจากคุณ dada99999 ขอบคุณครับ)
        
        
        
                 
        
        

       ....เมื่อครั้งรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ณ.ท่าโป๊ะ อ.มโนรมณ์
        
        
        ....ในเทศกาลตักบาตรเทโว ณ.บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี
        
        
        
        

   ....พระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2469-2533
    ชาติภูมิ ท่านมีชื่อเดิมว่า พุฒ แจ้งอิ่ม เกิดเมื่อ 9 ธันวาคม 2439 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำเดือน 1 ปีวอก ณ. บ้านหนองเต่า   ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  
   ในวัยเยาว์ท่านต้องช่วยบิดามารดาทำนาและเลี้ยงน้อง แต่ท่านมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม คือชอบสวดมนต์ก่อนนอนตามบิดาของท่านทุกๆ คืน ทำให้สวดมนต์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย พ.ศ.2453 บิดาจึงนำท่านมาฝากพระสุนทรมุนี (ใจ) เจ้าอาวาสวัดมณีธุดงค์สงฆ์มูลิกาวาส ( พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานนามใหม่ว่า “วัดทุ่งแก้ว” ) และเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดมณีธุดงค์เชลยศักดิ์ ได้เรียนวิชา ภาษาไทย ภาษาขอม เลขะ วิชาลงรักปิดทอง

....บรรพชา – อุปสมบท

      พ.ศ.2454 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งแก้ว
   6 มีนาคม พ.ศ.2458 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดทุ่งแก้ว โดยมีพระสุนทรมุนี(ใจ คงฺคสโร) เป็นพระอุปัชฌาจารย์ พระมหายอด อกฺกวํโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และได้รับฉายาว่า “สุทตฺโต”

....การศึกษา
    เมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ได้ศึกษาธรรมบทและมูลกัจจายน์ตลอดจนธรรมพื้นฐานต่าง ๆ และเมื่อได้อุปสมบทแล้ว ในปี พ.ศ.2459 สอบได้นักธรรมตรี จากสำนักเรียนวัดทุ่งแก้ว
   พ.ศ.2460 พระสุนทรมุนี(ใจ) เจ้าสำนักเรียนวัดทุ่งแล้วและพระอุปัชฌาย์ ได้ส่งท่านไปศึกษาต่อในสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สอบได้นักธรรมโท
   พ.ศ.2463 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค
   พ.ศ.2464 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
   พ.ศ.2465 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค
 
   ในระหว่างศึกษาอยู่ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี้ ท่านได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี) อบรมสั่งสอนธรรม จนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แตกฉาน และมีโอกาสปรนนิบัติรับใช้ สมเด็จพระวันรัต(เฮง) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความที่เป็นคนอุทัยธานีเหมือนกัน ประกอบกับท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติกิจทางศาสนาได้อย่างเข้ม แข็ง มีศีลาจารวัตรงดงาม จึงเป็นที่ชื่นชอบของสมเด็จพระวันรัต(เฮง)เป็นอย่างยิ่ง นับว่าท่านเป็นศิษย์ที่สมเด็จพระวันรัต(เฮง) ให้ความเมตตาและไว้ว่างใจมากที่สุด
  
   นอกจากการศึกษาด้านปริยัติธรรมแล้ว พระราชอุทัยกวี(พุฒ) ยังมีความสนใจด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปี พ.ศ.2496 จึงได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับ พระภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ พระชาวพม่าที่เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะด้านวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย และได้นำความรู้มาอบรมสั่งสอนให้แก่ลูกศิษญ์ชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2497 เป็นต้นมา และได้จัดตั้งวิปัสสนามูลนิธิวัดมณีสถิตกปิฏฐารามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญทานและการกุศลในพุทธศาสนา ได้แก่การบำรุงสำนักวิปัสสนา และสำนักเรียนปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม และส่งเสริมกิจการการกุศลสาธารณประโยชน์ทั่วไป

....ด้านการปกครอง
   พ.ศ.2469 เป็นผู้รักาการแทนเจ้าอาวาสวัดทหุ่งแก้ว
   พ.ศ.2471 (19 กันยายน) เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งแก้ว
   พ.ศ.2476 (6 พฤศจิกายน) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
   พ.ศ.2476 (26 กุมภาพันธ์) เป็นพระอุปัชฌาย์
   พ.ศ.2477 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
   พ.ศ.2478 เป็นเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

....สมณศักดิ์
    6 พฤศจิกายน 2476 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่”พระครูศรีรัตนาภิรม”
  19 กันยายน 2478 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุนทรมุนี อุทัยธานี วรนายก สังฆปาโมกข์”
    5 ธันวาคม 2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น ราชที่ “พระราชอุทัยกวี สมาธินทรียสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”....ความรู้ด้านพุทธาคม
   เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของพระราชอุทัยกวี (พุฒ) จึงได้แสวงหาและศึกษาจากผู้มีวิทยาคุณอีกหลายองค์ เท่าที่มีการบันทึกไว้มีดังนี้
   1.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
   2.หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
   3.หลวงพ่อเคน วัดดงเศรษฐี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
   4.หลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   5.หลวงพ่อพลอย วัดห้วยขานาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
   6.หลวงพ่อจิ๋ว วัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   7.พระวิบูลวชิรธรรม(สว่าง) วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
   8.หลวงพ่อจ้อย วัดอมฤตวารี(หนองน้ำคัน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   9.พระอุดมธรรมภาณ(หลวงพ่อสม) วัดทัพทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

   ....จากภาพประวัติศาสตร์ ในภาพสมเด็จวันรัต(เฮง),หลวงพ่อเดิม,หลวงพ่อสิน,ท่านเจ้าคุณพุฒ,ฯลฯ
  

   ....มรณภาพ
    พระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทตฺโต) สภาพสังขารโดยทั่วไปมีสุขภาพอนามัยดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บประจำตัว โดยปรกติท่านจะใช้เวลาปฏิบ้ติวิปัสสนากรรมฐานในกุฏิเสมอ บางครั้งจะปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานาน 1-2 วัน โดยไม่ออกมาฉันภัตตาหารเลย ท่านเป็นแม่แบบและเป็นที่เคารพ เป็นความภาคภูมิใจของชาวอุทัยธานีมาโดยตลอดทั้งทางด้านปกครองและทางด้านเป็นพระวิปัสสนา ผิวกายของท่านมีราศียิ่งนักมีผิวกายสีชมพู ดูแล้วงามตาและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2533 เมื่อฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ท่านก็ได้เข้ากุฏิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนเช่นเคย จนกระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น.เศษ มีผู้เข้าไปพบท่านได้มรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิสนทรประมุข สังขารของท่านได้พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุลอย บริเวณหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม “อุทัยธรรมสภา” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2534 ยังความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยยิ่งแก่เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวอุทัยธานีทั้งปวง

   วัตถุมงคลที่ท่านเริ่มสร้างตั้งแต่แรก เป็นพระพิมพ์สมเด็จที่เรียกว่า"สมเด็จฟองเต้าหู้"และเชือกคาดเอว"จระเข้ขบฟัน"ที่ท่านเรียนมาจากหลวงปู่พลอย,รูปถ่ายอัดกระจกขนาดห้อยคอ,ผ้ายันต์ของหลวงพ่อในรุ่นแรกๆจะเป็นยันต์องค์พระพุทธรูปซึ่งหลวงพ่อจะเขียนด้วยดินสอเป็นลายมือของท่านเองทุกผืน ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสีขาวและสีเหลืองแล้วท่านชักยันต์เป็นเส้นเดียวเป็นองค์พระพุทธรูปแบบที่เรียกกันว่า"พระพุทธเจ้าคุ้มครองจักรวาล"รวมถึงเหรียญรุ่นแรกปี 2502 ออกโดยกรมการศาสนา ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ ใต้รูปเขียนว่าเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยกวี(สุทตฺโต)และพระเนื้อดินเผาจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นต่อมาก็มีวัตถุมงคลต่างๆอีกหลายรุ่นด้วยกันครับ.

Follow members gave a thank to your post:


ออฟไลน์ SODA 405

 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์
 • สมาชิก
 • *
 • Thank You
 • -Given: 47
 • -Receive: 7
 • กระทู้: 6369
 • พลังน้ำใจ 7
 • ....เก็บ,สะสม,อนุรักษ์.
                       วัตถุมงคลยุคแรกๆ
    
      ....พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้ พิมพ์ต่างๆ

                              พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้ พิมพ์ 7 ชั้น
 


                              พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้ พิมพ์ 3 ชั้น
      
      
        
                 พิมพ์ 7 ชั้น     ,     พิมพ์ 3 ชั้นใหญ่    ,    พิมพ์ 3 ชั้นเล็ก    ,    พิมพ์คะแนน

ออฟไลน์ SODA 405

 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์
 • สมาชิก
 • *
 • Thank You
 • -Given: 47
 • -Receive: 7
 • กระทู้: 6369
 • พลังน้ำใจ 7
 • ....เก็บ,สะสม,อนุรักษ์.
           ....เหรียญเจ้าคุณพุฒ รุ่นแรก ปี ๒๕o๒
ออฟไลน์ SODA 405

 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์
 • สมาชิก
 • *
 • Thank You
 • -Given: 47
 • -Receive: 7
 • กระทู้: 6369
 • พลังน้ำใจ 7
 • ....เก็บ,สะสม,อนุรักษ์.
    
    ....เชือกคาดเอว"จระเข้ขบฟัน"ที่เลื่องลือของท่านเจ้าคุณพุฒ.

  
  
  
 
 
 

ออฟไลน์ เด็กบัวหลวง

 • สมาชิก
 • ****
 • Thank You
 • -Given: 0
 • -Receive: 0
 • กระทู้: 324
 • พลังน้ำใจ 0
 • ศึกษา สะสม 081-043-7922
ขอบคุณท่าน soda 405 ที่นำเสนอชีวประวัติและวัตถุมงคล และรูปถ่ายของท่านเจ้าคุณพุฒ หาดูยากจริงๆครับ

กระดานสนทนาเว็บไซต์ ศิษย์หลวงพ่อกวย


 


Facebook Comments