พระเครื่อง วัตถุมงคล หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม > ทำเนียบวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางต่าง ๆ ของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

ไปได้กลับได้ โดยสวัสดิภาพ

(1/1)

สำนักจันทร์:
ผ้าขอดหลวงพ่อเส้นนี้ผ้าแดง มัดรวบชนกันอย่างนี้ไปได้กลับได้ตามตำราครับ

aekcub:
สวยมากครับพี่ บ้างเส้น ผมเคยเห็น มีเกศา งอกออกมาตรงปม ด้วยครับ

สำนักจันทร์:
ครับผมเคยเจอมีสรรค์หักใส่บ้าง หรือถ้าเป็นเส้นเล็กๆเป็นจีวรบรรจุเกษาก็มีครับ บางเส้นมีจารก็พบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version